I přes vydaná nařízení se v kladenské restauraci popíjelo a sedělo bez roušek

Policisté obvodního oddělení Kladno při provádění kontrolní činnosti v rámci výkonu služby zaznamenali dne 3. dubna 2020 krátce před jednou hodinou v jednom z kladenských restauračních zařízení v ulici Ke Stadionu v Kladně porušování vládního nařízení.

Policisté spatřili před jednou hodinou v prostorách restaurace světlo, kde se nacházelo u stolu několik osob, sedících bez roušek. Poté co policisté přišli ke vstupu do restaurace, začaly se v daném momentu tyto osoby zvedat od stolu a odcházet do zázemí provozovny. Policejní hlídce následně dveře otevřel jednadvacetiletý muž, který je provozovatelem restaurace. Policisté muže upozornili, že nemá zakryté dýchací cesty, což ihned napravil. Policisté zároveň vyzvali provozovatele, aby se do místnosti dostavily i další osoby, které se ukryly do zázemí provozovny. Jednalo se o další čtyři osoby ve věku 22 až 26 let, které taktéž neměly nasazené roušky a na základě upozornění si je nasadily.

Policisté provedli na místě prvotní šetření, ztotožnili všechny osoby a zaznamenali fotodokumentaci. Provozovatel restaurace se měl dne 3. dubna 2020 v dopoledních hodinách dostavit na policejní služebnu k podání vysvětlení, což neučinil.

Za toto protiprávní jednání jsou podezřelí z přestupku na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví čtyři muži a jedna žena. Policisté obvodního oddělení toto přestupkové jednání pěti osob předali k šetření správnímu orgánu.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

Přejít nahoru