Kontakty

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Krajská hygienická stanice Kontakt Režim
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
1221 prac. dny 8 – 19
víkend 9 – 16.30
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 234118111 prac. dny 8 – 18
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 387712111 prac. dny
7 – 13
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 773768994 prac. dny
8 – 15
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 355328311
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
567564551
566650866
prac. dny 7 – 15
víkend 8 – 15
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 495058111 prac. dny 8 – 15
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 485253111 po a st 7.30 – 17
út a čt 7 – 15
pá 7 – 14.30
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 595138111
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 585719719
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu viz
www. khspce.cz
prac. dny 8 – 15
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
viz
www.khsplzen.cz
prac. dny
7 – 15
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 704829502 prac. dny
7 – 17
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
577006759
724221953
denně 8 – 15

Zdravotní pojišťovna Kontakt
Všeobecná zdravotní pojišťovna Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 952222222
Vojenská zdravotní pojišťovna Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 844888888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 810800000
Oborová zdravotní pojišťovna Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 261105555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 800209000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 844211211
RBP zdravotní pojišťovna Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu 800213213

Linky psychologické podpory (pouze pro pracovníky ve zdravotnictví)
607400591
720219618

Zdroje informací

 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
 • Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz – příroda a krajina, odpadové hospodářství
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
 • Ministerstvo kultury: www.mkcr.cz – společenské akce, divadla, muzea
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus 
Přejít nahoru