Jak se chránit

Jak se mohu chránit a snížit riziko nákazy?

Základem ochrany před nákazou je omezení styku s dalšími osobami, omezení pobytu v prostorách s vysokou koncentrací osob, dodržování pravidel karantény a dodržování základních hygienických návyků:

 • často si mýt ruce vodou a mýdlem
 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • používat například i dezinfekci na ruce na bázi alkoholu
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • v případě nutnosti osobního setkání udržovat od dalších osob odstup min. 1 – 2 m
 • nedotýkat se úst, očí ani nosu, hrozí zavlečení viru z povrchů, kterých se dotýkáme
 • používejte ochranné prostředky, doporučujeme nosit roušku či respirátor, ochranné brýle, a rukavice (jakékoliv textilní rukavice, které mohou jedince chránit před přenosem virů)
 • při kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývat ústa rukou!
 • posílit imunitu zdravým životním stylem a přísunem vitamínů

Jak mám své tělo chránit a posílit imunitní systém?

Obecně lze říct, že když chcete posílit imunitní systém, vždy začněte u úpravy svého životního stylu. Změňte stravování: konzumujte protizánětlivé potraviny (obecně zelenina a ovoce), omezte ty zánětlivé (vysoce zpracované potraviny s nadbytkem cukru, soli, nasycených tuků, nadbytku masných výrobků). Dále se snažte omezit stres, udělejte si čas na cvičení a dopřejte si dostatek spánku. Následně můžete doplnit potřebné vitamíny a minerály.

Mohu se nechat očkovat? / Existuje vakcína?

V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto onemocnění. Na vývoji a distribuci nové vakcíny se pracuje.

Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?

Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:

 • často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
 • pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon),
 • kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu,
 • používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte,
 • vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 1 – 2 metry),
 • eliminujte kontakt s nemocnými lidmi,
 • pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma,
 • sledujte aktuální informace na ověřených webech,
 • řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR.

Je možné v rámci povinnosti mít zakrytá ústa a nos místo roušky nosit ochranný štít?

Podle mimořádného opatření vlády se všem osobám s účinností od 31. března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Ochranný šít by musel tedy nějakým způsobem přiléhat tak, aby nedovolil šíření kapének.

Dezinfekce

Mám dezinfikovat domácí prostředí?

Určitě je vhodné mít doma čisté prostředí. Hygienici doporučují v domácnosti dezinfikovat často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další nábytek. Základem je také si vždy při příchodu domů umýt důkladně ruce. Většina lidí si ale ruce myje nevhodným způsobem a současně krátkou dobu. Podívejte se na návod, jak si ruce mýt ideálně: 8 návyků běžných věcí, které může udělat každý proti hrozbě koronaviru

Musím dezinfikovat všechny košíky v obchodech?

Dezinfekce košíků, klik, madel atd. se v maloobchodech doporučují.

Mohu si sám vyrobit dezinfekci?

Ochranné pomůcky a dezinfekční přípravky jsou stále nedostatkovým zbožím, proto lidé hledají možnosti, jak si je vyrobit doma. Právě na tuto potřebu reagovala i Světová zdravotnická organizace (WHO) a zveřejnila návod na výrobu dezinfekce. Přečtěte si jej na stránkách redakce Seznam: Návod na výrobu domácí dezinfekce

Na koho se můžeme obrátit pro vyřízení povolení pro výrobu, distribuci a prodej dezinfekce Anti-COVID?

Doporučujeme kontaktovat ve věci výroby dezinfekčních přípravků s recepturou Anti-COVID Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví, které spolu vzájemně v této věci spolupracují.

Výroba, distribuce a prodej dezinfekčních přípravků není v kompetenci Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství je zodpovědné pouze za vydávání tzv. výjimek v užití denaturačního prostředku podle příslušných ustanovení zákona o lihu.

Rádi bychom se zapojili do výroby a distribuce dezinfekčního přípravku ANTI – COVID. Jak máme postupovat?

Máte tyto možnosti nákupu denaturovaného lihu:

1) Úplná (obecná) denaturace lihu dle Nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně. Není potřeba povolení od Ministerstvo zemědělství, ale doporučujeme kontaktovat celní správu.

2) Denaturace lihu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., položka 11 (isopropanol 100 ml). Na to je potřeba získat povolení k nákupu lihu od místně příslušného celního úřadu.

3) Jiný denaturační prostředek nebo jiné množství denaturačního prostředku, než uvádí příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb. Na to vydává Ministerstvo zemědělství tzv. Povolení výjimky v užití denaturačního prostředku. Vzor žádosti je k dispozici na internetu MZe.

Dále je nyní povolen Ministerstvem zemědělství Bitrex v množství nejméně 30 mg na litr etanolu do dezinfekčních přípravků, povolení je k dispozici na internetu MZe v příloze zprávy ze dne 13. 3. 2020.

Ministerstvo zemědělství doporučuje pro urychlení postupu zvolit první variantu s obecně denaturovaným lihem nebo použití Bitrexu v množství 30 mg. Z denaturovaného lihu lze následně vyrábět dezinfekční přípravky. Za seznam výrobců, kteří mohou vyrábět dezinfekční přípravky Anti-Covid dle receptury WHO, je odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jaké prostředky používat pro dezinfekci v zemědělských a potravinářských provozech?

Virus přetrvává déle (dny) ve vlhkém prostředí a v biologickém materiálu.

– Zvláštní pozornost věnujte dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do kontaktu – kliky, madla, stoly, úchopové části odpadních košů, ovládací prvky dveří či toalet, volant, ovládací panely, páčky.

Dezinfekce:

– V případě nánosu biologického materiálu (krev, hlen) se však účinnost chlorových dezinfekčních prostředků snižuje. Plochy kontaminované biologickým materiálem se nejdříve pokryjí jednorázovým ubrouskem apod. zvlhčeným dezinfekčním přípravkem s virucidní účinností, po stanovené době působení je odstraní, plocha se mechanicky očistí vodou a detergentem. Po zaschnutí se znovu dezinfikuje. Použité ubrousky poté vložit do igelitového sáčku, zavázat na uzel a vyhodit. Místo vydezinfikovat.

– Doporučuje se zvýšit frekvenci úklidu a dezinfekce ploch a povrchů. Přednost se dává dezinfekci otřením. Při dezinfekci postřikem může vznikat infekční aerosol a není zaručeno, že všechny plochy budou ošetřeny. Lze to také provést tak, že se plochy postříkají, pak otřou a pak znovu postříkají. Při práci je třeba používat osobní ochranné pracovní prostředky, aby lidé postřikové roztoky nevdechovali.

– Po skončení práce se úklidové prostředky použité k mytí a dezinfekci důkladně očistí, pokud lze vyperou a usuší (mopy, hadry, kbelíky apod.). Dezinfekční a čistící přípravky se podle stupně zašpinění a velikosti ošetřené plochy mění za roztoky nové, čerstvě připravené.

– Pracovníci provádějící úklid a dezinfekci používají při práci osobní ochranné pracovní pomůcky.

– Po opakované dezinfekci rukou alkoholovým přípravkem, které se dávají na suché ruce,po častém umytí rukou mýdlem a vodou a jejich osušení jednorázovým ubrouskem se ruce po skončení práce ošetří regeneračním krémem.

Odpověď vypracoval Státní zdravotní ústav

Přejít nahoru