Karanténa a izolace

Izolace

Izolace je opatření, které slouží k oddělení nemocných (případně osob s laboratorně prokázanou infekcí, avšak prozatím bez příznaků, tzn. v inkubační době) od zdravých osob. Cílem je zabránit dalšímu šíření infekce. Způsob izolace stanovuje ošetřující lékař či epidemiolog. Může probíhat buď v domácím prostředí (u méně závažné infekce), či na infekčním oddělení v nemocnici (závažné infekce).

Karanténa

Oproti tomu karanténa je oddělení osob podezřelých z nákazy od ostatních osob. Osoby podezřelé z nákazy jsou lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou či se vyskytovali v rizikové oblasti, avšak v daný moment nemají příznaky onemocnění. Jelikož však mohou být nakažení, musí se vyhýbat kontaktu s ostatními osobami, aby je případně také nenakazili. Karanténu obvykle stanovuje lékař či epidemiolog a je třeba ji dodržovat po dobu maximální délky inkubační doby, tedy doby, kdy lze s jistotou očekávat projev onemocnění (u COVID-19 je to 14 dní). Většinou spočívá v omezení různých aktivit až po úplné omezení kontaktu s okolím. Obvykle probíhá v domácím prostředí.

Co je domácí karanténa?

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádná opatření, která stanovují podmínky, kdy je občan České republiky povinen telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře. Aktuálně se jedná zejména o návrat z Itálie a dalších rizikových oblastí. Po oznámení této skutečnosti je pak lékař povinen danou osobu umístit do domácí karantény. Tato osoba je povinna v rámci domácí karantény dodržovat následující pravidla, a to i přesto, že se cítí zcela zdráva a nevykazuje žádné příznaky onemocnění.

Jak se chovat v domácí karanténě?

 • Zůstaňte doma. Uvolněte se z práce či ze školy.
 • Vyhněte se veřejným místům, hromadné dopravě i taxi.
 • Zamezte kontaktu s dalšími lidmi, komunikujte s nimi telefonicky či písemně.
 • Nezvěte k sobě domů ani rodinu či přátele.
 • O nákup zboží požádejte blízkou osobu nebo využijte kurýrních služeb.
  • V instrukcích pro objednání uveďte informaci, že nákup má být ponechán přede dveřmi (nebo jiném vhodném místě).

Jestliže má vaše domácnost více členů, řiďte se těmito instrukcemi:

 • Ideálně zůstaňte v jedné, dobře větratelné místnosti (s oknem, které se dá otevřít) a zavírejte dveře.
 • Izolujte se od dalších osob tak, abyste s nimi nebyli ve stejné místnosti.
  • Do sdílených prostor vejděte až poté, co se ujistíte, že tam nikdo není.
 • Pokud je nezbytné izolaci opustit, vždy si vezměte roušku.
  • Jestliže nemůžete nosit roušku, musí ji nosit ostatní členové domácnosti, jsou-li s vámi v jedné místnosti.
 • Udržujte si odstup také od domácích zvířat.
  • Pokud to nelze, umyjte si ruce před i po kontaktu s nimi.
 • Myjte si ruce.
  • Namočené ruce si natírejte mýdlem ze všech stran po dobu nejméně 20 sekund, opláchněte a osušte čistým ručníkem.
  • Vyhněte se dotýkání očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 • Zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání, a to jednorázovým kapesníkem.
  • Ihned kapesník vyhoďte – využijte separátního plastového pytle na odpadky, který bude sloužit jako rizikový odpad, a umyjte si ruce.
  • Nemáte-li po ruce kapesník, kýchejte a kašlejte do rukávu na předloktí, ne do dlaní.
 • Používejte jinou koupelnu než ostatní. Pokud nemáte samostatnou koupelnu:
  • Používejte ji jako poslední.
  • Vždy po sobě důkladně ukliďte.
  • Pravidelně čistěte záchod i koupelnu.
  • Mějte svůj vlastní ručník (jak na osušení po sprchování, tak na ruce).
 • Vyhněte se sdílení domácích potřeb a jiných předmětů.
  • Používejte vlastní skleničky, šálky, talíře, příbory a kuchyňské náčiní.
  • Myjte použité nádobí buď v myčce, nebo ručně v horké vodě, čisticím prostředkem a osušte jej vlastní utěrkou.
  • Jakékoli jiné předměty, jež jste použili, důkladně omyjte mýdlem a vodou.
 • Prádlo (ložní, ručníky) vyperte pomocí pracího prostředku při teplotě alespoň 60°C.
  • Pro manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru, pak očistěte všechny povrchy v okolí pračky a umyjte si ruce.
  • Sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou vhodnou teplotu.
  • Perte doma, nenoste prádlo do veřejné prádelny.
 • Veškerý odpad (kapesníky, roušky) ukládejte do plastového pytle na odpadky, po naplnění ho pevně zavažte.
  • Vložte ho do druhého pytle a opět důsledně zavažte, až poté odpad vyhoďte do kontejneru.

Během karantény sledujte příznaky onemocnění:

 • Pokud pociťujete symptomy – kašel, zvýšená teplota či horečka, kontaktujte vzdáleně praktického lékaře či nemocnici, nechoďte s podezřením do ordinace. (I pokud se vám symptomy zdají mírné, je vždy lepší poradit se s odborníkem.)
  • Potřebujete-li lékaře navštívit, domluvte se předem telefonicky.
 • Ve stavu nouze (např. potíže s dýcháním) kontaktujte záchrannou službu.
  • Informujte operátora záchranné služby, že jste v karanténě s podezřením na nový koronavirus.

Dbejte nejen na fyzické, ale i na své duševní zdraví:

 • Izolovaný člověk se potýká s nudou, frustrací, pokleslou náladou, různými obavami či s nespavostí – o těchto problémech pomáhá mluvit.
 • Zůstaňte v kontaktu se svými blízkými, podpora rodiny a přátel je pro duševní pohodu velmi důležitá, svěřte se jim se svými pocity.
 • Naplánujte s nimi, jak budete řešit nákupy či starost o děti a domácí mazlíčky.
 • Proberte se zaměstnavatelem svou situaci a možnosti práce z domova, snižujete tím riziko šíření nákazy na pracovišti, měli byste se tedy setkat s pochopením.
 • Pokud nezbytně potřebujete, aby vás doma někdo navštívil ze zdravotních či pečovatelských důvodů, informujte ho o karanténě, aby měl šanci se těmto okolnostem přizpůsobit.

Berte na vědomí, že při porušení mimořádného nařízení podle §69 zákona o ochraně veřejného zdraví, kterým je povinná karanténa vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví, vám hrozí podle §80 zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony korun.

Současná karanténní opatření

Krom nařízené izolace pro nemocné a karantény pro osoby s podezřením na nákazu platí na našem území také opatření o omezení pohybu osob. Toto nařízení říká, že občané ČR nemají opouštět své domovy, pokud to není nutné (zde naleznete seznam výjimek z tohoto opatření). Opouštět domov je pak možné pouze se zakrytým nosem a ústy, a to pomocí respirátoru, roušky nebo jejich alternativami (například šátkem či šálou – více o vhodných materiálech najdete zde).

Karanténní opatření zahrnují také uzavření některých obcí. U těchto obcí pak platí, že je nikdo nesmí opustit, ani do nich vstoupit. Toto dočasné opatření se zavádí pouze v těch obcích, kde se nákaza rychle rozšířila a je třeba zabránit tomu, aby se v takové míře šířila do dalších částí ČR.

Mezi obce v karanténě v současné době patří Uničov, Červenka, Litovel, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle a Kynice.

Přejít nahoru