Soud zrušil opatření omezující obchod a volný pohyb

Pražský městský soud ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Soud konstatoval, že jsou nezákonná.

Soud v čele se Štěpánem Výborným svým rozhodnutím vyhověl žalobě odborníka na zdravotnické právo Ondřejovi Dostálovi.

„Soud je plně srozuměn se skutečností, že aktuální situace panující v České republice se naprosto vymyká normálu a nechce jakkoli zlehčovat hrozby, které z nastalé zdravotní pandemie plynou pro stát a jeho obyvatele. Soud plně respektuje, že byl vládou vyhlášen nouzový stav, jakož i důvody, pro které byl vyhlášen. Soud však nemohl pominout, že napadená opatření představují svým rozsahem dosud bezprecedentní omezení základních práv, zejména svobody pohybu a svobody podnikání,“ uvedl předseda soudního senátu Výborný.

Výborný zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. Vláda podle něj měla opatření vydat v režimu krizového zákona. „Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo,” uvedl.

Podle Dostála byla opatření svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Na svém twitteru šel Dostál ještě dále, když uvedl, že si „vláda udělala z krizové legislativy trhací kalendář“.

Dostálovi vadilo, že ministerstvo daná omezení odůvodnilo pouze obecnou zmínkou o výskytu nemoci covid-19 v ČR a nutností omezit její šíření. Podle něj je formulace opatření v rozporu jak s požadavky práva, tak s poznatky medicínské vědy.

V žalobě také uvedl, že český stát nerespektoval svůj vlastní pandemický plán a že pravidla boje proti epidemii tvoří namísto odborníků politici, a to podle momentálních nálad veřejného mínění. Postup ministerstva označil za “právnické chytračení”.

Advokátovi vadilo rovněž to, že přijatá opatření mohou platit prakticky neomezeně.

Vláda má nyní podle soudu do 27. dubna čas, aby opatření omezující volný pohyb, maloobchod a služby přijala v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.

Jako nezákonná Dostál původně napadl opatření z 23. a 26. března, která však vzápětí přestala být účinná, protože je ministerstvo nahradilo jinými. Senát soudce Štěpána Výborného mu však umožnil upravit žalobu tak, aby směřovala na aktuálně platná opatření.

Obdobných žalob na zrušení tzv. opatření obecné povahy v souvislosti s nouzovým stavem eviduje soud zatím 17.

Zdroj: novinky.cz, seznamzpravy.cz, ctk

Přejít nahoru