Můžete zakrýt nevěstu.‘ Svatby budou bez hostiny, svěcenou vodu v chrámech vystřídá dezinfekce

Slavnostní obřady vždy mají promyšlenou choreografii, ale aktuálně ji neurčují zvyky, nýbrž koronavirus. Nejvíc to pocítí svatby, které jsou od pondělí mezi nově povolenými aktivitami.

Kromě svědků mohou přijít na úřad už jen čtyři hosté a nikdo se k sobě nepřiblíží na dva metry, tu výsadu mají jen snoubenci. Vrcholem zaslíbení nebude políbení nevěsty, ale poobřadové nasazení roušky, kterou opět snoubenci jako jediní mít nemusejí.

V podobných orchestracích poběží život na všech místech, jež se zařadí do nově otevřených. Ať už na farmářských trzích, v prodejnách aut ani v provozovnách řemeslníků nesmí být personál bez rukavic, rouška je jasná věc, stejně jako všudypřítomná dezinfekce. Prodejci mají povinnost podle ministerského manuálu „aktivně“ hlídat, aby se nečlenové domácnosti nepřibližovali na méně než dva metry.

Místo svěcené vody líh

Otevření chrámů konzumu dříve než chrámů skutečných vyvolávalo úšklebky kritiků i zcela seriózní jednání s představiteli českých církví. Ministři na bohoslužby původně ve svém pětibodovém jízdním řádu rozvolnění pozapomněli, respektive počítali, že spadnou do poslední vlny coby hromadné akce kulturního či společenského rázu.

Po jednání s kardinálem Dominikem Dukou vzešla ale jiná podoba – církve získaly vlastní rozpis. Od 27. dubna se mohou konat mše a náboženské obřady za účasti nejvýše 15 lidí, o dva týdny později už jich smí být dvojnásobek, za dalších čtrnáct dní může přijít padesát farníků a po 8. červnu budou dveře kostela či modlitebny otevřené každému, kdo přijde.

I tady budou každopádně platit hygienické standardy, jaké musejí dodržovat všichni. Čili roušky na obličeji, udržování dvoumetrových rozestupů a vedle svěcené vody barely s dezinfekcí – nezvyklé novum je, že do svěcené vody se sahat nyní nesmí, do dezinfekce musí. Rouška může dolů jenom na chviličku při přijímání eucharistie. Všechno je vyvětrané a dezinfikované.

„Česká biskupská konference si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků tak, aby byla dodržena nařízení vlády, především jde o velké farnosti ve městech. Je na administrátorech farností, zda, případně jak, rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení,“ uvedl sbor katolické církve k pootevření kostelů.

Církevní svatba je náboženský obřad, takže kdyby nějací snoubenci chtěli týden počkat, mohou si udělat obřad o pět lidí bohatší. Ale i tady to bude bez hostiny.

Stříhání psů je řemeslo

Další, kdo se může od pondělí vrátit tam, kde to zná, jsou profesionální sportovci. Ve venkovních areálech smějí trénovat, bez diváků i šaten, sprch a umýváren. Na trénink smí maximálně po osmi plus nezbytní členové realizačního týmu, kteří budou dva metry od nich.

Po jistých výkladových peripetiích, jestli stříhání psí srsti a drápků spadá do kategorie řemesel, se vláda rozhodla o týden dříve vyslyšet majitele čtyřnohých mazlíků, a pod nůžky mohou psi s kočkami také už od pondělí.

Ve druhé vlně už se nebude byznys parcelovat po oborech, ale podle podlahové plochy, přespříští pondělí spolu s kostely otevřou i provozovny do 200 metrů čtverečních. Kdo má větší krám, ale s vlastním vchodem z ulice a nikoli v obchodním centru nad 5000 metrů čtverečních, má si na doporučení ministerstva kus plochy přehradit a prodávat aspoň na těch dvě stě metrech, aby nemusel na výdělek čekat.

Zdroj: lidovky.cz

Přejít nahoru