Jak vláda upravila volný pohyb osob

Ačkoliv vláda ve čtvrtek zrušila zákaz volného pohybu osob, nebylo dosud jasné, jak přes se pravidla pohybu na veřejnosti mění. Změna přitom platí už od pátku. Přinášíme přehled toho, co nově platí.

Nejvíce osob se tak nyní může shromáždit ve svatostánku při bohoslužbě, dohromady 15. V dalších případech je limit 10 oso, dosud to byly dvě osoby či členové jedné domácnosti.

Skupinky na veřejnosti mají zachovávat od jiných osob odstup nejméně dva metry. Tímto způsobem mohou trénovat i profesionální sportovci a scházet se spolky.

Svatby a registrovaná partnerství mohou být uzavírána rovněž pouze za přítomnosti 10 osob, mezi něž se vedle snoubenců počítají svědci, oddávající, matrikář a nejvýše čtyři další osoby. O pořízení případného záznamu ze svátečního dne se tak i nadále musí postarat některý ze svatebčanů.

Bohoslužeb, které se nemají dle nařízení vlády „zbytečně prodlužovat”, se oproti tomu může účastnit až 15 osob. Ty mezi sebou mají dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Vláda rovněž umožnila konzumaci nápojů a potravin na veřejnosti v místě jejich prodeje „v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci“. I nadále platí povinnost vzdálit se od výdejního okénka nejméně 10 metrů.

Na venkovních sportovištích, v parcích a přírodě lidé nemusí mít roušky za předpokladu, že zdržují minimálně dvoumetrový odstup, případně jsou odděleni stěnou či plotem. Stále je zapovězeno využívat šatny či sprchy. Toalety se dají použít v případě, že je zajištěno, aby se ve vnitřních prostorech nesetkalo více lidí.

Ve všech případech je nutné dbát zvýšených hygienických opatření, prostory větrat a desinfikovat.

Zdroj: novinky.cz

Přejít nahoru