Ministerstvo chce umožnit odložit platbu nájmu v bytech

Ministerstvo pro místní rozvoj chce zákonem omezit možnosti výpovědi z nájmu za situace, kdy nájemník nezaplatí nájemné kvůli nedostatku financí daným epidemií koronaviru. Nájemné ale nebude odpuštěno, ale pouze pozastaveno. Dluh bude moct nájemník splatit až do května 2021.

„Není možné, aby někdo dostal výpověď z nájmu, pokud dojde k nezaplacení nájemného z důvodu prodlení kvůli mimořádným opatřením v důsledku koronaviru,” uvedla po jednání vlády ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Všichni jsme v nekomfortních situacích. Je potřeba udržet pro lidi bydlení. Proto je tam i ta prodloužené doba. Nejde o to, že by se nájemné odpustilo, ale pouze prodloužilo,” dodala s tím, že dluh z nájemného se bude moct splatit až do konce května 2021.

Pomoc mladým rodinám

Jaké jsou konkrétní parametry zákona a jak se bude nájemník odkladu domáhat, nebo co má přesně nájemce dělat, ale zatím jasné není. Zákonem by se příští týden měla ještě zabývat Sněmovna.

Zákon zároveň odkládá splátku půjčky Státního fondu rozvoje bydlení. „Tak aby i mladí lidé, kteří žádali v rámci bydlení pro mladé, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek mohli požádat o odložení splácení úvěrů, a to až do 30. listopadu 2020,” dodala ministryně. Odložena by podle ní byla jak splátka jistiny, tak i příslušenství k úvěru.

Poslední navrhované opatření spočívá v prodloužení lhůt pro doručení vyúčtování v domě s byty podle zákona o službách. Vyúčtování by podle ní mělo být hotové do konce dubna.

„Což je teď samozřejmě velmi problematické, protože odečty tepla, teplé vody v mnohých bytech dálkově nelze udělat, proto je odloženo vyúčtování o čtyři měsíce až do 31. srpna 2020,” uvedla. Finanční narovnání související s tímto vyúčtováním je prodlouženo do konce dubna 2021.

Zdroj: novinky.cz, ctk

Přejít nahoru