Vláda schválila odklad splátek úvěrů a hypoték

Vláda ve středu schválila takzvané moratorium na splácení úvěrů a hypoték. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Návrh musí ještě schválit obě komory parlamentu.

Splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020 se zastaví až na půl roku. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne.

Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že mají o odložení zájem z důvodu ekonomických dopadů epidemie COVID-19.

Alena Schillerová@alenaschillerov

Vláda dnes schválila můj návrh na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték. Po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti bude závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Odložení splátek bude dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077 

Vláda schválila moratorium na splátky úvěrů a hypoték

mfcr.cz

20 people are talking about this

Vláda tak ustoupila z původního záměru, kdy chtěla moratorium prosadit plošně i pro lidi, kteří o něj nestojí.

„Chceme pomoci občanům, živnostníkům i firmám, kteří se kvůli nouzovému stavu dostali do tíživé finanční situace. Po intenzivních jednáních se zástupci České národní banky a čtyř hlavních tuzemských bank jsme proto připravili řešení pro ty, které aktuální situace zasáhla nejcitelněji. Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky navíc nelze odložit u úvěrů, u nichž byl dlužník k 26. březnu 2020 ve více než 30denním prodlení.

Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se prodlouží o dobu, kdy bude přerušeno. „Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ doplnila Schillerová.

Zdroj: novinky.cz

 

Přejít nahoru