Současný systém testování ve firmách by měl fungovat alespoň měsíc, jaká jsou pravidla?

Do firemních datových schránek po celé republice dnes přišel dopis ministra průmyslu, kde vysvětluje nová pravidla testování zaměstnanců ve firmách.

Jak často se budou zaměstnanci testovat?

Všichni se budou testovat pomocí antigenních samotestovacích sad dvakrát týdně. Následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Tedy například v pondělí a čtvrtek, nebo v pátek a pak nejdříve v pátek a podobě. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování v práci, otestuje se ihned v den příchodu na pracoviště.

Testování je povinné proto a pokud se zaměstnanec odmítne testovat, zaměstnavatel je povinnen to nahlásit hygieně. Pokud se zaměstnanec neotestuje, je potřeba, aby dodržoval několik opatření, jako například nosit respirátor, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin samozřejmě povinnost nosit respirátor není.

Testování má však své výjimky, např. živnostník se nemusí testovat, pokud v místě, kde pracuje, se nesetkává třetími osobami. Testovat se nemusí ani ti zaměstnanci, kteří pracují na home office a nedochází na pracoviště. Z povinnosti je také vyvázána osoba, která:

  • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
  • podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Jakými testy se lze testovat?

Seznam certifikovaných testů pro samotestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků. Ceny těchto testů se pohybují již od 29 korun (při paletovém prodeji) do cca 70 korun (při prodeji na eshopech).

Jak postupovat, když vyjde test pozitivní?

Zaměstnanec sdělí výsledek testu zaměstnavateli a opustí pracoviště. Následně odejde do karantény, a to na pět pracovních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, hygiena mu karanténu ukončí.

Jak má zaměstnanec s pozitivním testem postupovat po ukončení karantény?

Zaměstnanec po návratu do práce podstoupí rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV-2, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti. OSVČ test podstoupí v místě výkonu činnosti. Testování takové osoby se nařizuje zajistit zaměstnavateli pro zaměstnance a právnické osobě pro osobu, která je orgánem nebo členem orgánu této právnické osoby.

Co musí udělat zaměstnavatel?

Zaměstnavateli, osobě samostatně výdělečně činné a právnické osobě, která zajišťuje testování pro osoby, které jsou jejím orgánem nebo členem orgánu, se nařizuje:

  • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů
  • zaslat hygieně seznam osob, které byly testovány s pozitiviním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence výše a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Jak je to s příspěvkem na testy?

Na principu příspěvku se nic nemění (zůstává tedy stejný postup) – příspěvek je až 60 Kč na jeden test na jednoho zaměstnance.Pokud tedy podnik nakoupili již zmíněný paletový prodej po 29 korunách (paleta obsahuje 14400 testů), má náklad na testy plně pokrytý.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru