Plaga: Za 10 dní by mohli žáci ZŠ a maturanti do tříd

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v rozhovoru pro Právo přiblížil, jak se budou postupně vracet žáci a studenti do škol, pokud bude nákaza ustupovat.

Už víme, že žáci 1. a 2. tříd, přípravných ročníků a speciálních škol se vrátí do škol ve středu. Platí, že ti už tam zůstanou za všech okolností?

Návrat žáků 1. a 2. tříd není věc rozvolňování, ale návratu prioritních skupin žáků do systému. I kdyby se situace nedej bože zhoršila, tak ty ročníky ve školském systému zůstávají.

Bude to fungovat? Než jste nedávno uzavřeli speciální školy, které fungovaly nejdéle, ozvala se řada rodičů, že mají obavy tam děti posílat…

Velmi dobře si vybavuji jarní situaci, kdy nás rodiče žáků ze speciálních škol tlačili k tomu, abychom otevřeli co nejdřív. Projednával to školský výbor ve Sněmovně, chodily nám dopisy různých asociací a ředitelé speciálních škol vyzývali ministerstvo, ať otevírá co nejrychleji. Balanc bezpečnosti a otevření je důležitý, ale v tuto chvíli jsme zjevně za kulminačním bodem, takže by se už měla situace zlepšovat. Potíže s distanční výukou jsou v případě žáků speciálních škol velké. Proto jsou v těch prioritách.

Ministr zdravotnictví říkal, že už přespříští týden by se mohl aktivovat 4. stupeň, což by znamenalo běžnou výuku pro celý první stupeň ZŠ a rotační pro druhý stupeň. Jsou tam nějaké výjimky?

Výjimky se samozřejmě musí týkat posledních ročníků, v tomto případě devátých tříd. Takový je náš cíl, který, pevně věřím, bude potvrzen ministerstvem zdravotnictví. U nich by měla probíhat výuka prezenčně, protože tam ta ztráta v přípravě na přijímací zkoušky i s přihlédnutím k minulému pololetí je poměrně velká.

Dá se čekat, že by se vrátily první stupně a částečně druhé stupně už 23. listopadu?

Z mého pohledu je to tak, že jakmile bude situace příhodná, tak by se mohly vrátit brzy. Kdyby to bylo 23. listopadu, bylo by to skvělé, ale záleží na situaci.

Také jste několikrát opakoval, že prioritu mají nejen závěrečné ročníky základních škol, ale i středních škol, a také obnovení praktické výuky na středních odborných školách a učilištích. To nastane kdy?

I tyto části výuky by se měly obnovit v rámci 4. stupně pohotovosti. Toto jsou společně s malými dětmi ta klíčová místa. Bylo by dobré, kdyby se situace zlepšila tak, abychom je byli schopni na té čtvrté úrovni vrátit do škol, protože tam je každý den ztrátou v jejich vzdělávací dráze. Proto na jejich návrat klademe důraz.

Podle ministra Havlíčka bychom se k 3. stupni mohli dopracovat začátkem prosince. To by odpovídalo pondělí 7. prosince. Tam už se počítá s rotační výukou i pro střední a vyšší odborné školy. Je to tak?

Kolega Havlíček se na to dívá ryze technicky. Pokud se říká, že po sedmi dnech v dané úrovni je možné přepnout na nižší stupeň, tak čistě matematicky by ten průchod takto vypadal. Ale já mám rétoriku obrácenou, protože zlepšení situace je způsobeno mnoha faktory. Co skutečně pomohlo, aby nebyl vývoj úplně kritický, bylo utlumení sociálních kontaktů ve školství.

To, jak se nám bude dařit procházet těmi stupni, bude hodně záležet na tom, jak budeme plnit režimová opatření ve všech oblastech. A vypíchl bych jednu, která není regulovaná tak striktně jako školství, ale úspěch celého rozvolňování na ní leží, a to je průmysl. U něj a u firem, které mohou zaměstnance poslat na home office, je třeba, aby to aktivně dělaly všude, kde je to možné.

Míra home officů je dnes pořád nižší než na jaře. Přitom ze všech šetření vyplývá, že se míra nákazy výrazně snižuje, pokud jsou zaměstnanci na home officu.

Další cestou k rychlému rozvolnění je pravidelné testování antigenními testy ve firmách, protože by se dařilo odchytávat různé problémy a klastry, které by tady mohly vznikat. Velmi rychle se tak můžeme dostat na úroveň 3, která by znamenala i pro školství další rozvolnění.

Stupně opatření podle rizikového skóre

Stupně opatření podle rizikového skóre

Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jak to bude vypadat na vysokých školách?

Už ve 4. stupni pohotovosti jsou povolena laboratorní cvičení, což je analogie k praktickému vyučování na středních školách. Ve třetím stupni pohotovosti by se už měly zapojovat všechny ročníky, nejen ty poslední. První ročník VŠ by chodil prezenčně.

Koleje budou otevřené se vším všudy?

Ve chvíli, kdy tam probíhá výuka pro všechny ročníky, tak by to předpokládalo i režim na kolejích nejen ve stupni 3. Můj názor je, že antigenní testování by bylo vhodné rozšířit i na koleje.

Spadá to pod speciální skupinu ministerstva zdravotnictví, která vypracovává národní strategii testování. Ale bavíme se také o pravidelném testování zaměstnanců škol, k debatě je i testování studentů středních škol, protože tam na podzim podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik klastry byly. Zajímat mě tedy bude názor ministerstva zdravotnictví na testování vysokoškoláků.

Ministr Blatný hovořil o tom, že by se mohli od 4. stupně pohotovosti průběžně testovat učitelé. Znamená to testování jedenkrát týdně?

Bylo by jednoduché, kdybych vám na to odpověděl, a dělá to skoro každý, že by kantoři měli být testováni. Ale já si uvědomuji, že mou rolí je toto navrhnout odborné skupině, která to má posoudit, a upozornit ji, že je to spojeno s náročnou logistikou, kterou nemohou zajišťovat sami učitelé. Pokud by na to došlo, tak by testy měly být realizovány v pravidelných vlnách.

Když se dělala poslední Národní strategie testování, řešily se PCR testy. Dnes se ale škála testů rozšiřuje. Jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví na to reaguje.
Pokud se zavede testování učitelů ve školách, primárně na těch středních, bylo by to dobře.

Vzhledem k tomu, že ještě před Vánocemi se můžeme dostat do 3. stupně, znamená to vyšší počet sociálních kontaktů. A aby se to zase nezvrhlo v nekontrolované šíření nákazy, je třeba, aby školy dostatečně hlídala chytrá karanténa, která bude okamžitě posílat třídy či školy do karantény na distanční výuku. Počítám správně?

Samozřejmě že všechny věci, které v tom systému mají fungovat obecně, tedy testování a trasování, jsou nutnou podmínkou, aby celý systém rozvolňování fungoval. Ale primární je, že budeme dodržovat opatření jako každý jednotlivec, zodpovědně za sebe každá rodina, každý zaměstnanec, každé dítě. To je jádro úspěchu.

Kapacity trasování jsou nyní významně navýšeny, což je dobrý signál. Pokud je kapacita testovacích míst 52 tisíc odběrů, to už jsou čísla, která by měla významně zaručit vyšší míru testování a trasování než v září.

Je taky nutná spolupráce s dětskými lékaři, z nichž část ještě nedávno covid podceňovala. Rodičům po telefonu říkali, ať děti zůstanou deset dnů doma. Myslíte si, že se toto bude také měnit?

Vím, že nový pan ministr zdravotnictví a jeho tým intenzivně komunikují napříč všemi segmenty. Řekl bych, že situaci v posledních měsících rozhodně nepomáhala v některých případech až exhibice některých lidí z vědecké komunity, kdy nepodložené názory a dojmy nabourávaly schopnost a ochotu lidí dodržovat preventivní opatření.

Nevztahoval bych to pouze na dětské lékaře, ale na obecný apel, abychom virus nepodceňovali. Nejrychlejší cestou k rozvolnění, k relativně normálnímu životu, je dodržovat základní pravidla. Nejenom tři R (roušky, ruce, rozestupy), ale samozřejmě i další opatření ministerstva zdravotnictví v Protiepidemickém sytému (PES).

Foto: mzcr.cz

Blíží se předvánoční horečka. Máte dojem, že tentokrát už jsme připravenější, že sice mohou být třídy nebo školy v karanténě, ale plošně budou školy fungovat?

Systém je rozhodně připravenější. Pokud vezmu čísla ministerstva zdravotnictví o kapacitě testování, o schopnosti trasování, pokud vezmu i to, jak se vyvíjejí vědecké poznatky o viru, byť jsou některé studie protichůdné, tak v tomto jsme rozhodně nachystanější.

Jak jste řekl, pokud se utrhneme ze řetězu při nákupní horečce, tak si na problém zaděláváme, a to nejen ve školství, bez ohledu na to, že systém je teď významně lépe připraven než v minulosti.

V létě jste si malovali, že vše bude fungovat na základě trasování, chytré karantény a včasných zásahů. Bude to teď skutečně jiné?

Rozhodně to budí větší důvěru. Ale je třeba vidět i na prohlášeních v Německu, které k tomu přistupuje celou dobu velmi vědecky, velmi střídmě, a i tam se dostali na úroveň, kdy řekli, že v tuto chvíli již jsou za kapacitou standardního trasování a musí přistoupit k opatřením.

Je důležité si vždy uvědomit, že máme před sebou virus, který není vidět a velmi rychle se šíří, když se mu nedávají překážky, jako jsou roušky, jako je hygiena, jako je snížení sociálních kontaktů. Takže ať vystavíte systém, jaký chcete, tak pokud lidé podlehnou dojmu, že je vyhráno, což se nám jako společnosti s velkým přispěním nejen vlády, ale také vědecké komunity bohužel podařilo v létě, zaděláváme si na další problém.

Ještě zpět k tabulce ministerstva zdravotnictví. Kdy nebude třeba roušek při výuce?

Bylo avizováno, že tato tabulka je tady přinejmenším na zimní období. Má to být do Vánoc, nebo, dejme tomu, ještě trochu déle. Předpokládám, že pak by mohla projít změnami. V tuto chvíli však platí, že hlavní režimové opatření týkající se roušek nás doprovází celou dobu i ve všech nižších stupních.

Pokud se ptáte na výjimku, tak k rozvolnění dochází u prvního stupně při výuce a ostatní to mají nadále i v nízkých úrovních ve všech prostorách základních škol.
Vnímám, že je to omezující, sám mám dvě malé děti na prvním stupni, které také budou muset nosit roušky při návratu do škol, ale je to jedno z fungujících režimových opatření, které umožňuje, abychom se vrátili k prezenční výuce.

Budeme se s tím muset popasovat, a to nejen ve školách, ale v celé společnosti během nadcházejících měsíců.

Systém stupňů je sice přehledný, ale působí hodně mechanicky. Co když se nákaza začne opět šířit? Neodskáčou to zase školy?

Právě proto je velmi důležité, aby tam byla vertikální logika. Víte, že v případě uzavírání škol jsem ve vládě svedl souboj. Tento bezprecedentní krok se možná na první pohled zdá jako jednoduchý, ale požadoval jsem, aby byl doprovázen i tím, že se omezí sociální kontakty v ostatních oblastech.

Křiklavým příkladem jsou hospody, restaurace a omezení volnočasových kontaktů i u jiných skupin obyvatel, než jsou žáci.

Podle mě je teď systém nastaven vyváženě. Byl jsem účasten většiny jednání, která ministerstvo zdravotnictví vedlo s matematickými modeláři a epidemiology, a skutečně jsme se snažili vybalancovat prioritu vzdělávání. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že se rozpohyboval velký počet dětí. A třeba u prvního stupně a mateřských škol byla vysoká mobilita i jejich rodičů, kteří děti do škol a ze škol vodí.

Proto opět apeluji na zodpovědnost každého z nás a vypichuji průmysl a firmy, na nichž hodně leží úspěch celého rozvolňování právě proto, abychom mohli mít děti ve školách.

Budete upravovat přijímačky a maturity vzhledem k tomu, že tato složitá situace se ještě může hodně protáhnout?

Avizoval jsem, že co se týká jednotných přijímacích zkoušek a maturitní zkoušky, respektive státní části maturity, tak chci nějaké rozhodnutí ještě v listopadu.
V současné době se o tom velmi intenzivně bavíme s učiteli, řediteli škol a probíráme varianty. Bavíme se o jejich plusech a minusech a platí termín, který jsem řekl. Jistotu, jak to bude, budou mít žáci a jejich rodiče nejpozději koncem listopadu.

Můžete ty varianty přiblížit? Zjednodušení zkoušek, posouvání termínu, zkrácení zadání nebo prodloužení času na testy?

Zní to jako úniková odpověď, ale není. S kolegy jsme diskutovali různé možnosti, které skutečně spočívají v tom, co jste řekl. Ale řešení vyhlásíme po debatě s odbornou veřejností a řediteli škol koncem listopadu.

Zdroj: novinky.cz

Přejít nahoru