Plaga: Nevracíme se k povinné docházce. Nepředpokládáme, že do školy přijdou všechny děti

Do konce školního roku se výuka v plném rozsahu už neobnoví. Část žáků se nicméně do lavic vrátí, například ti z prvního stupně. Podle plánu, který v úterý představila vláda, by mělo být ve třídě maximálně 15 dětí. Šéf resortu školství Robert Plaga (ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že nepočítá s návratem všech. Pokud by se tak ale přeci jen stalo, měli by učitele zastoupit u druhé skupiny asistenti nebo vychovatelky.

V úterý jste doporučil, aby se děti na prvním stupni po návratu do škol učily maximálně po patnácti, aby mohly sedět v lavici po jednom. Znamená to, že například z původní jedné třídy teď vzniknou dvě? Jak se do škol vejdou?
Prvotně bych rád řekl, že rozhodnutí o zavření škol nebylo rozhodnutí ministerstva školství, ale ministerstva zdravotnictví. A stejně jako zdravotní aspekt hrál roli u zavírání škol, tak i u postupného náběhu musíme respektovat epidemiologické hledisko a konkrétní situaci. To jsme se snažili vtělit do těch opatření.

A pokud jste se ptal, jak se tam vejdou, je tam dobrovolnost dát dítě do školy. Proto se nevracíme k povinné školní docházce a je to na rozhodnutí rodiče. To znamená, že předpokládám, že tam nebude plný počet dětí. Druhý stupeň se na základní školy nevrací. Prostory v plných školách, kde je i druhý stupeň, tak mohou být využity i právě proto rozdělení skupin, pokud by skutečně přišlo 30 dětí z 30.

Dobře, to máme rozdělené děti, ale co učitelé?
Právě proto, že jsem říkal, že to není návrat k povinné školní docházce, tak tím nosným kanálem do konce tohoto školního roku zůstává vzdělávání na dálku. To znamená, že je možné využít pro dělené skupiny asistentů pedagoga. Samozřejmě častý dotaz byl, že se neobnovuje školní družina. Neobnovuje se v tom formátu, jak ji známe, to znamená, že po obědě se děti promixují.

Právě epidemiologické hledisko je důležité v tom, že dáváme skupinu 15 dětí k sobě a ona projede tím dnem od rána, kdy dochází k tomu vzdělávání a přecvakne se do odpoledního programu, ve stejném složení, takže se u té skupiny patnácti nemusí vystřídat jen asistent pedagoga, ale i vychovatelka.

Těžko odhadovat situaci v rodinách, zdali někteří rodiče, kteří se snaží učit děti doma, nebudou hromadně vítat to, že se provoz školy obnoví. Kdyby se náhodou stalo – vy říkáte, že to je dobrovolné -, že by opravdu do škol přišla drtivá většina dětí a musely by být po 15 ve třídě, spoléháte tedy na asistenty pedagogů, kteří by měli dokrývat tu druhou skupinu? Nebo máte třeba v plánu, že by se měli vtáhnout do děje také učitelé z druhých stupňů? Je to vůbec možné?
Je to školu od školy jiné, protože naše vzdělávací soustava je různá. Jsou i malotřídky, jsou školy s plným druhým stupněm. Konkrétní nafázování skutečně bude na řediteli školy. Je to zvládnutelné, ale jednu věc bych rád podotknul. Samozřejmě plán návratu nepočítá s tím, že by se do školy do 30. 6. vrátily skupiny rizikových osob, a to ať už jsou to žáci, nebo učitelé. To není můj výmysl, to je samozřejmě záležitost, kterou jsme velmi intenzivně diskutovali se zdravotnictvím. To znamená, budou na našich školách chybět žáci z rizikových skupin, protože to zdravotní hledisko skutečně je nutné zohlednit do 30. 6. v plné míře.

Můžete říct, kolik procent aktuálně takových žáků a učitelů z celkového počtu může být?
To nedokážu říct a v tuto chvíli to nedokážou říct ani epidemiologové, protože učitel nebo nepedagogický pracovník, stejně jako žák, nemusí tyto věci, respektive diagnózy, uvádět při nástupu na školu. Počítáme s tím, že ministerstvo zdravotnictví to včas zveřejní a před nástupem do škol bude skutečně na rozhodnutí rodiny, aby tam své dítě dala, stejně jako rozhodnutí pedagogických a nepedagogických pracovníků. Znovu opakuji: zdravotní hledisko je primární a musíme ochránit rizikové skupiny osob.

Specifické rozvrhy

A ještě znovu hledisko učitele. Znamená to tedy, že učitel na prvním stupni bude vyučovat, někdo případně dokryje tu druhou část třídy, která bude muset být někde jinde, a ještě k tomu bude muset učitel připravovat podklady pro učení na internetu? Chápu to správně?
Je to samozřejmě jedna z těch variant. Nebo je i varianta, že učitel vzdělává zbytek třídy jakoby na dálku – dělá přípravy, komunikuje s rodinami, které dítě do školy nedaly, a tu zbývající skupinu ve škole drží asistent pedagoga nebo další, ředitelem školy určený, pedagogický pracovník.

Ještě k maturitám, které budou tedy pravděpodobně v červnu. Středoškoláci se na ně můžou už od 11. května začít připravovat ve školách. Co to prakticky pro školy znamená? Co musí zajistit?
Pro školy to znamená, že v rámci možností – a zase při zachování ochrany rizikových skupin – by se měly intenzivně věnovat maturitním předmětům. Sami ředitelé škol říkají, že to znamená přípravu specifických rozvrhů a nějakých konzultací v malých skupinkách. Na úrovni škol je to zvládnutelné. Není to návrat do školy od 8 do 16 hodin, ale je to kombinace vzdálené přípravy na maturitu a konzultací v maturitních předmětech na konkrétních školách.

Přijímací zkoušky na střední školy by měly být také v červnu. Pro ně a přípravu studentů bude platit jaký režim?
Jednotná přijímací zkouška je skutečně z epidemiologického hlediska záležitost riziková, protože je to velký počet dětí mimo svoje standardní skupiny, protože na přijímačky skutečně jdou na různé školy v jeden čas. Takže tam je snaha to dát až do poslední vlny uvolňování do června letošního roku.

Zdroj: irozhlas.cz

Přejít nahoru