Učitelé v dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech mohou do školy i v karanténě, má to ale háček

Nejenom klasické školy a školy, ale i tzv. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, známější spíše jako “pasťáky” nebo spisovněji diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav, mají problémy s chybějícím personálem. Na rozdíl od běžných základek, kde mohou zůstat děti doma a učit se on-line, v těchto zařízeních to není tak jednoduché. Jedná se často o děti nezaopatřené, bez domova nebo s nařízenou ústavní výchovou.

Vláda proto na svém posledním zasedání odsouhlasila nová pravidla, podle kterých se mohou řídit ředitelé školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ředitelé školského zařízení pro preventivně výchovnou péči. Pokud je totiž ohroženo řádné zajištění provozu školského zařízení pro míru nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti zejména z důvodu nemoci, izolace nebo karantény a jejího předpokladu pro nejbližší období vzhledem k aktuální epidemické situaci, a nemůže-li zajistit řádné poskytování péče, nařizuje se mu informovat o tom místně příslušnou krajskou hygienickou stanici a navrhnout, aby v případě jeho zaměstnance, který měl rizikový kontakt s COVID pozitivním, ale je tzv. bezpříznakový, nařídila hygiena karanténní opatření, kterými není tomuto zaměstnanci zakázáno vykonávat práci na pracovišti.

Jestliže hygiena nařídí zaměstnanci “pracovní karanténu”, pak musí dobu 10 kalendářních dnů ode dne posledního rizikového kontaktu nosit všude respirátor třídy FFP2 a to vždy jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin. ¨Využívá na odpočinek a stravování ve školském zařízení místnost bez přítomnosti
jiné osoby, neúčastní se pracovních porad a obdobných pracovních setkání, veřejných ani soukromých hromadných akcí, po dobu 5 kalendářních dnů ode dne posledního rizikového kontaktu omezí pohyb ve školském zařízení na nezbytně nutnou míru a pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními zaměstnanci a jinými sobami, současně omezí kontakt i s dalšími osobami mimo pracoviště na nezbytné minimum. Samozřejmě, že průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky a také každý pracovní den po dobu 5 kalendářních dnů od posledního rizikového kontaktu podstoupí rychlý antigenní test a nejdříve za 5 kalendářních dní od rizikového kontaktu podstoupí vyšetření metodou PCR s tím, že v případě negativního výsledku vyšetření PCR není zaměstnanec nadále povinen nosit respirátor a stravovat se odděleně.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-organizace-a-provadeni-pracovni-karanteny-ve-skolskych-zarizenich-pro-vykon-ustavni-vychovy-ochranne-vychovy-preventivne-vychovne-pece-s-ucinnosti-od-3.-2.-2022.pdf

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru