PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření navrhla vláda opozici, aby kývla na nouzový stav

Redakci Novinek se podařilo získat materiál, který vláda ve středu předložila opozičním lídrům v rámci jednání o podpoře nouzového stavu. Je mezi nimi například povinné testování ve firmách, uzavření většiny mateřských škol, omezení prodeje i pohybu mezi kraji. O jejich konečné podobě by se však mohlo rozhodnout až po pátečním hlasování o nouzovém stavu, jelikož se na něj některá z opatření vážou.

Vláda přišla na jednání s opozicí s návrhem těchto opatření:

1) Povinné nošení FFP2 respirátorů nebo zdravotnické obličejové masky nebo obdobného prostředku na veřejnosti i v zaměstnání (výjimky pro některé provozy – rizikové práce, děti do 15 let, které však budou mít roušku, mimo vnitřní prostory staveb mimo intravilán obce); pouze FFP2 respirátory zejm. v prodejnách, veřejné dopravě, zdravotnických zařízeních, pobytových sociálních službách,

2) Povinné testování antigenními testy (včetně možnosti samotestování) pro zaměstnance ve firmách

3) Důrazné doporučení, aby všichni zaměstnanci, u kterých to z provozních důvodů je možné, pracovali na dálku (home office)

4) Uzavření všech škol a mateřských škol; bude zachována existence určených škol a mateřských škol pro nezbytná povolání jako zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví apod.

5) Omezení prodeje jen na nezbytně nutné zboží; navrhuje se ponechat ve výjimkách jen:

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen malých domácích zvířat,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů,
 • prodejen tabákových výrobků, 
 • prádelen a čistíren,
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 • prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
 • vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
 • provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.

6) Nadále zákaz poskytování služeb v provozovnách a omezená možnost ubytování

7) Pokračování zákazu nočního vycházení mezi 21:00 hod. a 5:00 hod. s omezenými výjimkami

8) Uložit povinnost pohybovat se pouze v kraji, kde má osoba bydliště, s výjimkami např. cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, cesty do zdravotnického zařízení

9) Nutné vymáhání opatření policií

Vláda zároveň slíbila do čtvrtka předložit i podrorobné odůvodnění jednotlivých opatření. Prozatím mezi důvody uvedla pouze zhoršující se epidemiologickou situaci.

Vláda prozatím zdůvodňovala zpřísnění následovně:

1) Kontinuální růst počtu případů COVID-19, současné denní hodnoty jsou v mezitýdenním srovnání o 25% vyšší – aktuální sedmidenní klouzavý průměr (10 258) je nejvyšší od 13. ledna 2021.

2) Více než 30% nárůst v mezitýdenní srovnání v hlavním Městě Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký a Zlínský kraj.

3) Sedmidenní incidence (počet případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní) – aktuální hodnota 671,4 je nejvyšší od 13. ledna 2021

4) V 52 okresech z 77 okresů je sedmidenní incidence vyšší než 500 případů na 100 tisíc obyvatel, v 17 okresech pak sedmidenní incidence vyšší než 1000 případů na 1000 tisíc obyvatel.

5) Nárůst počtu případů ve věkově kategorii 65+, aktuálně hlášeno přes 1 400 případů u této skupiny v průměru denně (průměr hodnot posledních 7 dnů) – téměř 200 případů denně v průměru Středočeský kraj.

6) Situace v oblasti nemocniční péče je i nadále vysoce nepřiznivá vzhledem nejen k narůstajícímu počtu celkových hospitalizací, ale zejména počtu pacientů v těžkém stavu vyžadující vysoce intenzivní péči. Aktuálně hospitalizováno více než 6 800 pacientů, 1 300 pacientů na jednotkách intenzivní péče. Vysoké počty na JIP ve většině krajů, aktuální kapacity se blíží své hranici, jsou nutné mezikrajské transporty pacientů.

I přesto, že vláda původně avizovala, že nouzový stav skončí se schválením pandemického zákona, na kterém se shodly stany napříč dolní komorou a jehož finální podobu by měli schválit zákonodárci v pátek, kabinet se opět pokusí o jeho prodloužení.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) kabinet požádá Sněmovnu, aby nouzový stav neskončil sobotou, ale až na konci března.

Podle vlády nelze bez nouzového stavu zejména následující:

– nařídit zákaz nočního vycházení
– omezit pohyb na stanovednou vzdálenost od bydliště
– omezovat shlukování lidí na veřejnosti
– nařídit pracovní povinnost potřebným zaměstnancům – výpomoc v přetížených nemocnicích
– určení škol pro nezbytná povolání jako zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví apod.

Vláda bude tedy i ve čtvrtek pokračovat v jednáních o zpřísnění. Na rozsahu opatření se ministři shodli ve středu, po dalším jednání s opozicí se mají rozhodnout, zda o finální podobě rozhodnout až po pátečním hlasování o prodloužení stavu nouze.

V kuloárech se mluví o tom, že by vládě potřebné hlasy mohli dodat opět komunisté.

Zdroj: novinky.cz

Přejít nahoru