Výjimky v nových opatřeních: roušky nepotřebují děti ani učitelé ve školce, snoubenci nebo sportovci

V pondělí zástupci vlády představili nová opatření proti šíření koronaviru v Česku. Většina z nich je platná od středy. Patří mezi ně například uzavření restaurací a barů, zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti, nebo zrušení prezenční výuky. Opatření o povinnosti zakrývat si ústa a nos na zastávkách veřejné dopravy je platné už od úterý 13. října. Jaké jsou výjimky z těchto nařízení?

Nošení roušek

Od úterý 13. října je vládou zakázán pohyb bez ochranných prostředků zakrývající dýchací cesty. Opatření je nutné dodržovat ve všech vnitřních prostorách, kromě místa bydliště nebo například hotelového pokoje. Dále pak je nutné v prostředcích veřejné dopravy stejně tak jako na jejích nástupištích nebo čekárnách.

Nařízení se netýká dětí, kterým ještě nebyly dva roky, dětí a pedagogických pracovníků v mateřských školách nebo osob s mentální a kognitivní poruchou. Výjimku dále mají pacienti ve zdravotnických zařízeních, kteří jsou na lůžku.

Roušku nebo respirátor nemusí mít zaměstnanci, kteří během svého pracovního procesu setrvávají na jednom místě a jejich kolega je od nich v minimální vzdálenosti dvou metrů. Ani lidé, kteří se živí fyzicky náročnou prací nebudou povinni mít při práci ochranu dýchacích cest.

Během svatby budou mít výjimku udělenou snoubenci při obřadu. Při pořizování fotografií se toto opatření nebude týkat jak snoubenců, tak i ostatních přítomných osob.

Výjimka z opatření nošení roušek bude platit také pro sportovce v době tréninku.

Ani moderátoři a redaktoři v televizi nebo rádiu nemají povinnost mít při svých výstupech zakrytý nos a ústa.

Osoby, které se účastní soudního líčení, jsou z tohoto opatření také vyňaty.

Omezení pohybu

Omezení pohybu je stanoveno na návštěvy nákupních center, vstupy do prodejen a provozoven služeb a samozřejmě chození do práce. Na zmíněných místech vláda nařídila pohyb ve skupině maximálně dvou osob. Toto opatření se nevztahuje například na osoby mladší 15 let, které jsou v doprovodu rodičů.

Výjimku mají také pokojná shromažďování, kterých se může účastnit nanejvýš 500 účastníků. Ti se musí pohybovat po skupinkách čítající 20 lidí a musí dodržovat rozestupy dvou metrů. Každý účastník takové akce je zároveň povinen zakrýt si ústa a nos.

Pravidlo šesti

Od středy vejde v platnost opatření o zákazu shromažďování více než šesti osob. Týkat se bude jak vnitřních, tak i venkovních prostor. Výjimek je v případě tohoto opatření hned několik. Nebude se týkat například zaměstnanců jedné firmy či společnosti či osob vykonávajících odbornou činnost (třeba podnikatelskou).

Zákaz se nevztahuje ani na ústavní orgány, orgány veřejné moci, soudy nebo na politické strany a hnutí. Pro ně platí pravidlo o maximální účasti 100 osob s nutností dodržování rozestupů a poskytnutí místa k sezení pro všechny zúčastněné.

Výjimka platí také pro svatby, proces registrovaného partnerství a pohřby.

Stravovací zařízení

Vláda s účinností od středy zakázala konzumaci alkoholu na veřejných místech. Omezila provoz restaurací, kaváren a barů, které nesmí do svých prostor pouštět zákazníky. Výjimku z omezení mají například zaměstnanecká stravovací zařízení, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb nebo zařízení ve věznicích.

Hotely a jiná ubytovací zařízení jsou z tohoto opatření také vyjmuty. Musí však nabízet jídlo pouze pro své ubytované hosty. Omezena je také doba, kdy mohou hotely jídlo hostům podávat – smí tak učinit pouze v čase mezi šestou ráno a osmou večer.

Restaurace,kavárny a bary mohou svým zákazníkům nabízet zboží pouze z výdejního okénka na bázi take away. Mohou tak učinit jen ve vymezeném čase od 6 do 20 hodin.

Provoz škol

Výuka na všech typech škol se přesunula na distanční výuku. Platnou výjimkou zůstává pouze možnost účastnit se praktické výuky pro mediky a budoucí pedagogy. Jedná se tedy o studenty všeobecného a zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, dále také studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

Vláda s účinností od středy omezila provoz vysokoškolských kolejí i domovů mládeže a internátů. Pro studenty, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, tak nebude možné využívat ubytovacích kapacit kolejí. Výjimka platí pouze pro ty české studenty, kterým vznikla vládním nařízením pracovní povinnost – tedy zejména pro mediky a studenty pedagogicky.

DOPLNĚNÍ MINISTRA PLAGY

Během úterního dopoledne ministr školství Robert Plaga doplnil, že se studenti z kolejí domů vracet nemusí. „S ministerstvem zdravotnictví se nám podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou zůstat na kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. Přesto, pokud je to alespoň trochu možné, prosím všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty,“ napsal ministr v SMS pro server iROZHLAS.cz.

Zákaz přítomnosti ve škole se od středy týká také studentů středních a vyšších odborných škol, stejně tak i konzervatoří. Výchovné ústavy a školy zřízené ministerstvem spravedlnosti mají z tohoto opatření výjimku, která platí také pro praktické školy s jednoletým a dvouletým studijním programem.

Jediným školským zařízením, které bude od středy dále v provozu, jsou mateřské školy. V jejich provozu učinila vláda výjimku.

Sociální služby

Po dobu trvání nouzového stavu vláda v pondělí informovala o zákazu vycházení mimo objekty a areál zařízení sociálních služeb. Opatření týkající se například domovů pro seniory bude mít výjimku v případě, že by u ubytovaného dodržování tohoto nařízení mohlo způsobit závažné ohrožení psychického či zdravotního stavu.

Zdroj: irozhlas.cz
Přejít nahoru