Velikonoční naděje z Gileadu. Při léčbě remdesivirem došlo ke zlepšení u více než dvou třetin pacientů s covid-19

Zdravotní stav se u většiny z prvních 53 pacientů léčených experimentálním lékem Remdesivir zlepšil. Konkrétně se tak stalo ve 36 případech. Ale také se u mnohých objevily vedlejší účinky. Vyplývá to z nově publikované vědecké studie.Ta analyzovala průběh léčby nemocných covid-19, kteří jako první vyzkoušeli přípravek od americké farmaceutické firmy Gilead.

Studii zveřejnil během Velikonoc prestižní časopis New England Journal of Medicine a dosavadní vývoj ohledně nadějného léku dále shrnul šéf firmy Gileadu Daniel O’Day v dopise zaměstnancům. Analýza se týkala lidí s velmi vážným průběhem onemocnění covid-19. Těm lék poskytl americký výrobce léků v rámci schématu, ve kterém se přípravek dostává k těm nejpotřebnějším případům pro experimentální léčbu. V České republice je takto léčen jeden pacient v pražské Všeobecné fakultní nemocnici.

Do analýzy byla zahrnuta data prvních nemocných, kteří se do programu dostali, a kterým byl remdesivir podáván v období mezi 25. lednem a 7. březnem. Český pacient do ní tedy zahrnut nebyl. Přípravek dostávali po dobu deseti dní, první den dostali dávku 200 mg a následně 100 mg ve zbývajících dnech.

Vědec z německé firmy CureVac hledá vakcínu proti koronaviru.

Z 53 zkoumaných infikovaných koronavirem se jich 22 léčilo ve Spojených státech, 22 v Evropě či Kanadě a 9 v Japonsku. Všichni měli velmi vážný průběh onemocnění, více jak polovina byla odkázaná na plicní ventilaci. Jejich stav se během 18 dnů zlepšil u 36 z nich, tedy u 68 %. Z celého vzorku pak téměř polovina (25 pacientů) byla z nemocnic propuštěna, 7 pacientů pak zemřelo. Podle Jana Konvalinky,  vedoucího výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, je tak smrtnost mnohem nižší, než jakou vykazují srovnatelné studie jiných léčebných postupů, které byly nedávno publikovány v Číně (např. léčení pomocí lopinaviru). Konvalinka to napsal v statusu na svém facebookovém profilu.

Práce zároveň zmiňuje i případy vedlejších účinků. Nějaké z nich hlásilo 60 % pacientů, u dvanácti pak byly vážné. Nejběžnější byla vyšší hladina jaterních enzymů, průjem, vyrážka či nížký tlak.

Čekáme na klinické studie

Podle šéfa Gileadu O´Daye jsme ještě od daleko od toho, abychom mohli definitivně říci, jestli je remdesivir efektivní a bezpečný lék. V dopise upozorňuje, že je remdesivir stále pokusným a neschváleným přípravkem. „Při studiu remdesiviru není otázkou pouze jestli je bezpečný a efektivní proti covidu-19, ale také u jakých pacientů zabírá, jak dlouho by měli být léčeni a v jakém stádiu nemoci bude léčba nejpřínosnější. Potřebujeme mnoho odpovědí, a proto potřebujeme různé druhy studií s různými druhy případů.“

Nová analýza neobsahuje data z klinických studií, ale jde zatím pouze o vyhodnocení výsledků prvních léčených. Chybí tak například kontrolní skupina a jedná se o velmi malý vzorek nakažených. Právě informace z klinických studií budou rozhodující.

V současnosti jich běží 7, první dvě spustila Čína na začátku února pro pacienty s těžkými až středními symptomy. Další dvě studie běží pod americkou firmou Gilead, jedna je pro vážné případy onemocnění a jedna pro ty o něco lehčí. Jednu pak vede Světová zdravotnická orgnizace a jednu americký institut  NIAID, který remdesivir zkouší na přibližně 800 pacientech a části podává placebo pro kontrolu.

K očekávanému termínu zveřejnění výsledků O’Day v dopise uvedl, že Gilead očekává data ze studie pro případy s vážným průběhem nemoci na konci dubna a slíbil, že se je jeho firma pokusí interpretovat a zveřejnit co nejrychleji. Data ze studie NIAID jsou očekávána v květnu. Termín publikace čínských studií zatím jasný není, podle dopisu má Gilead informace, že jedna čínská studia byla zastavena, protože má udajně problém se scháněním nových subjektů.

Šéf Gileadu v závěru zdůraznil, že přestože všichni očekávají data velmi netrpělivě, obvykle jejich publikace může trvat i déle než rok, a tak rychlost, s jakou se nyní na výzkumu pracuje, je podle něj pozoruhodná.

Zdroj: lidovky.cz

Přejít nahoru