V centru Prahy se bude znovu protestovat. Vláda nás ničí, říkají organizátoři

Navzdory nákaze covidem dramaticky prostupující českou populací se o státním svátku sejde další demonstrace proti vládním opatřením. Tentokrát byla svolána na pražské náměstí Republiky. Má být pokojná, ale na počet účastníků nehledí. „Nejsme sami, kteří si myslí, že to vláda přehnala,“ prohlašuje organizátor Luděk Tesař.

Lidovky.cz: Koordinujete demonstraci s magistrátem, aby byla v souladu se zákony a nařízeními?
Rádi bychom koordinovali, ale reakce magistrátu nás negativně překvapila. Zatím odmítají jakoukoliv koordinaci, kterou jim zákon ukládá, například že „úřad podle možností a okolností poskytuje svolavateli pomoc“. Na území Prahy se v nouzovém stavu konaly trhy se stovkami lidí, a to i trhy bleší, kde lidé osahávají řadu předmětů. Nemusí být člověk zrovna epidemiolog, aby mu došlo, že zde je šíření nákazy při takovém chování značné. Magistrátu trhy nevadí, ale prosazování ústavních práv lidí mu vadí, což nás zaráží.

Lidovky.cz: Vládní nařízení stanovuje maximální počet účastníků na sto lidí, vy ale nechcete nijak hlídat, kolik lidí přijde.

Překvapilo nás, že magistrát odmítá Listinu základních práv a svobod, která říká, že právo pokojně se shromažďovat lze omezit zákonem na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro, v našem případě, ochranu veřejného zdraví. Další článek listiny říká, že při používání ustanovení o mezích musí být šetřena jejich podstata a smysl. S přihlédnutím k dosavadním obecně přijímaným vědeckým poznatkům o tom, jak se virus přenáší, lze usuzovat, že rozumným hygienickým opatřením při shromáždění může být doporučení k nošení roušek, šátků a odstupů cirka dva metry mezi účastníky. Početní omezení účastníků při zachování uvedených hygienických opatření je diskutabilní. Počet účastníků rozhodně není zákonným důvodem k rozpuštění akce.

Lidovky.cz: Spolupracujete i s policií?

Ano a máme velmi dobré zkušenosti s policejním ředitelstvím Prahy 1, jmenovitě s majorem Danielem Kolářem, jehož přístup je profesionální, věcný, vstřícný a racionální. Byli jsme upozorněni, že policie může akci ukončit na pokyn úředníka magistrátu. Magistrát má ale k manifestaci a právu zatím dost svérázný přístup, který rozhodně není v souladu se zákony, ale my to nevzdáváme a budeme trpěliví. Věříme v policii, která nebude postupovat proti zákonu, i kdyby to úředník nařizoval. My chceme pokojný a mírový průběh manifestace.

Lidovky.cz: Jakou účast očekáváte?
Na to je těžké odpovědět. Myslíme si, že bude tak velká, jak velká je chuť lidu po právu na svobodu a pravdu a co jsou ochotni pro to udělat. Buď budou sedět u televize, nebo se zvednou, jinak ten marasmus třeba nikdy neskončí.

Lidovky.cz: Kolik lidí potvrdilo účast?
Potvrzení nesbíráme. Dle Facebooku jsou vysoká čísla příznivců, která nemusí ale znamenat účast. Samozřejmě všechny lidi dobré vůle vítáme a provokatéry a násilníky naopak důrazně odmítáme a odrazujeme. Přejeme si mírumilovný, poklidný a slušný průběh bez násilí, agrese a vulgarit. Zdůrazňuji, že proti násilí a agresi se chceme bránit případným sednutím si na dlažbu, kam nás vláda postupně všechny posílá. Je třeba, aby s touto možností lidé počítali. Nechceme něco, co proběhlo na Staromáku, nejsme žádní chuligáni.

Lidovky.cz: Protestu předcházela petice pod váš Manifest za svobodu a pravdu. Jaké máte reakce?
Petici už jsem ukončil. Nejsem přítel planých řečí a těžko petice něco v tomto státě vyřeší, proto jsme svolali demonstraci. Na manifestaci lidi reagují v zásadě třemi způsoby. Ty, které nevidíme, si drží distanc a jen sledují. Druhou velkou skupinu tvoří ti, kteří nepochopili naše hodnoty nebo je nečtou a pochopit nechtějí či nemohou, ti nám nadávají, často jsou vulgární a slovně nás napadají, že shromažďováním zabíjíme lidi, že máme jít pracovat do nemocnic. Další velká skupina nám fandí a počet fanoušků roste. Přibývá lidí, kteří se cítí podobně jako my.

Lidovky.cz: Co je vaším cílem?

Nemyslíme si, že jedna akce musí hned vše změnit. Podstatné je na vládu vyvíjet trvalý tlak, ujistit se, že nejsme sami, kteří si myslí, že to přehnala. Ani listopad ’89 nebyl založen na jedné akci. Cílem je vyzvat vládu k nastolení svobody a k dodržování ústavy. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že nás tady v době míru protiústavně řídily výnosy jednoho ministra, Adama Vojtěcha nebo Romana Prymuly.

Lidovky.cz: Podle vás není covid nebezpečný?
Zdůrazňuji, že my rozhodně nezpochybňujeme covid, ten tu zkrátka je, je to nemoc způsobená virem, která se šíří podobně jako chřipka. Nemoci tu budou pořád, to ale neznamená, že tu bude stále nouzový stav s nějakým velícím plukovníkem a omezenými svobodami. Lidé by měli být opět za své zdraví zodpovědní. Ti, kdo se chtějí vyhnout virům, protože mají třeba slabou imunitu, by měli naslouchat doktorům, a ne politikům, měli by se chránit. Zdravým lidem, dětem a dalším mimo rizikové skupiny stát nemá právo dělat ze života peklo a připravit je o svobody a o normální život.

My zpochybňujeme opatření vlády, protože dosud nebylo prokázáno, že proti covidu fungují. Naopak soudy rušily řadu omezení vlády, a to jak v zahraničí, tak u nás. Průkazné naproti tomu jsou dopady opatření do našich životů, do ekonomiky, kultury, sportu, na cestovní ruch a celkovou situaci ve společnosti. Matematické modely, kterými vláda doslova vyděsila veřejnost, jsou nebezpečné a nezodpovědné, protože neobsahují žádné aspekty dopadů vládních opatření na ekonomiku, chod státu a do životů lidí, podnikatelů, firem a samospráv. Matematické modely, pokud mají být argumentem pro opatření, jsou trestným činem proti lidskosti, kterého se vláda dopouští.

Lidovky.cz: Co tedy chcete, aby se stalo?
Usilujeme o to, aby se covid vzal politikům a vrátil doktorům, kam patří. Chtěli bychom zabránit další obrovské devastaci státu. Jsme tu pro velkou skupinu lidí, která narůstá, a o kterých se nikde nedočtete. Jejich obličeje nevisí na titulních stránkách novin. Jsme tu pro kuchaře, který nemůže vařit a doma má malou holčičku a hypotéku, jsme tu pro zdravotní sestru, která se nezastavila kvůli tomu, že stát poslal mraky personálu z nemocnice do karantény jen na základě pozitivního PCR testu.

Jsme na straně těch lékařů, kteří mají jiný než vládou chtěný názor a které vláda zpochybnila a znevážila. Jsme tu i za prodavačky, které pod zapařenou rouškou, jejíž smysl nebyl prokázán, musí celý den funět za pokladnou. Za maminky, které mají doma děti a nemůžou do práce, za studenty, kteří chtějí opravdu studovat. Za zaměstnance, které čeká po nouzovém stavu vyhazov, protože nejsou zakázky, za důchodce, kterým nebude z čeho vyplácet důchod, za nemocné, kterým nebude stát schopen zaplatit operaci. Chceme fungující stát, ne stát v nouzi a dluzích.

Lidovky.cz: Vás nepřesvědčují výzvy lékařů a sester, aby lidé dodržovali vládní opatření, o tom, že existuje opravdu velký problém s kapacitou nemocnic?

Covid a jeho důsledky nikdo nezpochybňuje, stejně jako nikdo nezpochybňuje přeplnění nemocnic. Jestliže ale neexistují důkazy, že vládní opatření fungují, proč je vláda používá a likviduje stát a ubližuje statisícům lidí? Mnozí ti lidé, kteří ještě nejsou zasaženi přímo, ani nevědí, jak moc je to zasáhne další rok a roky další. Ekonomika má obrovskou setrvačnost. Jen silný stát se může o lidi postarat.

Zdroj: lidovky.cz

Přejít nahoru