Uzavřené okresy si po neděli zřejmě neuleví. Omezení mohou nařídit i krajské hygieny

Vláda po ukončení nouzového stavu přijde o možnost zavádět některá celoplošná opatření. V jednotlivých krajích však mohou určitá opatření nařizovat krajské hygienické stanice. Příkladem je uzavírání některých regionů, jako se to stalo momentálně na Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku. V pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS to připomněl bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Situace ve zmíněných okresech se tak zřejmě nemusí změnit ani po konci nouzového stavu.

„Celoplošná opatření jsou velmi potřebná, nutno říct, že v lokálních oblastech stále může zasáhnout krajská hygiena a případně zavřít celý jeden okres. Na jaře jsme uzavírali okres Litovel, Uničov s hygienickou službou,“ řekl exministr. Litovel ani Uničov ovšem nejsou samostatné okresy, nýbrž spadají do okresu Olomouc.

Loni v polovině března, kdy se rozhodlo o uzavření oblasti Litovle, Uničova, Červenky a dalších dvou desítek obcí, k tomu došlo také bez nouzového stavu i bez krajem vyhlášeného stavu nebezpečí.

„Nebylo to tehdy vyhlašováno, bylo to na rozhodnutí krajské hygienické stanice. Tehdy zasedal krizový štáb a ředitelka hygieny to vzala na sebe. Hygiena na to má pravomoci a má možnost uzavřít nějakou oblast nebo udělat opatření, takže jsme toho využili. Šlo by to udělat i na základě krizového zákona, ale my jsme šli touto cestou,“ řekl před několika dny bývalý olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Pravomoci krajských hygienických stanic upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Hygieny mohou nařídit nošení roušek, omezit pohyb osob i společenské a sportovní akce.

Zákon k pravomocím hygienických stanic doslova uvádí: „Zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.“

Zákon dále potvrzuje, že pokud je to nezbytné, mohou orgány veřejného zdraví využít součinnost policie. „Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit,“ uvádí zákon.

Kritizovaná novela mohla dát hygienám další pravomoci
Vláda se před koncem loňského roku zabývala také novelou zákona, která měla dát hygienám více pravomocí. Setkalo se to však s kritikou jak z vládních, tak z opozičních lavic.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika by podle návrhu novely měla například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty. Na tak přísná a plošná omezení vláda v současné době potřebuje nouzový stav.

Pravomoci, které měl v připravované novele zákona získat hlavní hygienik řídící novou Státní hygienickou službu, už podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) krajské hygienické stanice v současné době mají. Jen nemohou stejná opatření vydávat plošně.

Kritiku si vysloužila i možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizační data o pohybu nakaženého až tři týdny nazpět ohledně míst, kde pobýval alespoň 20 minut.

Zdroj: Prima CNN

Přejít nahoru