Prymula: Pravděpodobně omezíme počty osob, které se smějí potkávat

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly se chystají další opatření proti šíření koronaviru. Týkat se mají omezení kontaktů osob. Prymula rovněž připustil, že zatím není možné vyloučit italský scénář, kde během první vlny epidemie došly plicní ventilátory.

Příští týden by měla přijít další opatření, která by měla omezit shromáždění více lidí. Budete se inspirovat Velkou Británií, kde se může scházet jen šest lidí?

Inspirace bude nepochybně z celého světa, ale půjdeme vlastní cestou. Některá opatření ze zahraničí budou určitě aplikována i u nás. K detailům se ale vyjadřovat nebudu, dokud to nebude projednáno, to by bylo nekorektní. Týká se to omezení kontaktů osob tak, aby nedocházelo k přenosu viru.

Je pravděpodobné, že dojde k centrálnímu omezení, které bude vycházet z počtu osob, které se smějí potkávat.

Konkrétně jste mluvil o zdravotnických kongresech, říkal jste, že by mohly proběhnout bez občerstvení.

Kongresy opravdu nejsou nezbytné, a protože zdravotníci jsou v tuto chvíli nejzranitelnější skupinou, tak chápu doporučení, které dává většina ředitelů nemocnic, aby se jejich lékaři těchto kongresů neúčastnili. Dopady jsou zcela zřejmé, řada kongresů byla zrušena. Buď jsou překládány na jiný, zpravidla jarní termín, nebo byly zrušeny, nebo probíhají formou internetové komunikace.

Pokud by nikdo nedodržoval žádná opatření a my bychom se dostali na trajektorii s reprodukčním číslem 2 a víc, tak je logické, že za nějaký čas by se to mohlo dostat na hodnoty, které by žádný zdravotnický systém nemohl zabezpečit.
Roman Prymula

Počítám, že se to ale netýká jen zdravotnických kongresů, ale všech podobných setkání.

Běžné kongresové aktivity by v následujícím období, než se podaří získat kontrolu nad šířením viru, měly být opravdu omezeny. Je možné takovou aktivitu uspořádat, když tam nebudou přestávky na občerstvení a lidé budou mít roušky celou dobu. Dají se takto udělat akce, které jsou kratší.

Budete omezovat svatby a firemní večírky?

O svatbách se diskutuje, jsou bohužel rizikové. Je popsáno několik případů šíření na svatbách. K omezení dojde, ale zatím ještě není přesné číslo ani doba, od které k omezení dojde. Co se týká běžných oslav a večírků, opravdu bych apeloval, aby k tomu nedocházelo. Každý se může těchto aktivit po dobu dvou, tří týdnů zdržet, a je pravděpodobné, že dojde k centrálnímu omezení, které bude vycházet z počtu osob, které se smějí potkávat.

Mluvil jste o omezení plesů a tanečních, podle vás by se měla omezit pánská a dámská volenka. Jak jste to myslel?

Toto není návrh z mé hlavy, chtěli to po mně organizátoři takových akcí. Řekli, že jsou schopni zabezpečit provoz tanečních akcí, pokud spolu budou tancovat jen páry, které se nebudou příliš měnit. Bylo by to něco jako taneční pro starší a pokročilé, kdy se zruší pánské a dámské volenky, kdy se partneři mění. Je to cesta, která je poměrně bezpečná, a jak by bylo možné taneční kurz realizovat.

Není možné, že by se v budoucnu taneční a podobné akce pozastavily úplně?

Možné je všechno. Dnešní hodnoty budou ukazatelem, zda se daří či nedaří opatření realizovat, a podle toho bude vytvořen balíček restrikcí na další týden.

V pátek v podvečer bylo nově pozitivně testovaných 1657 osob, to vypadá na další rekordní číslo.

Je to signál, že opravdu není vyhráno. Pokles zatím není, ale snížilo se reprodukční číslo.

Projevilo se už povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách? Čísla i přesto stoupají.

Určitě. Na začátku září byl zcela zřejmý exponenciální nárůst, reprodukční číslo bylo mezi 1,6-1,8, pak došlo k určitému oploštění. Dnešní hodnoty budou ukazovat na reálnou nálož v populaci, protože testů, které se týkají víkendových dnů, mívají obvykle nižší čísla.

Počet hospitalizovaných ale strmě roste. Nemůže se stát, že budeme mít během dvou týdnů přeplněné nemocnice?

Při tomto nárůstu může být kapacita, která byla na covid-19 vyčleněna, obsazena. V ten moment začíná druhý mechanismus, kdy se do systému zapojí ostatní lůžka. Pozastaví se plánované výkony a lůžka se použijí na terapii těchto pacientů. Kapacita je kolem tisíce ventilovaných lůžek a dále máme skoro šest tisíc lůžek, kam můžeme uložit pacienty s těžším průběhem, co ještě nevyžadují ventilaci. Prakticky na všech těchto lůžkách je možné použít kyslík.

Vylučujete tedy scénář, který se objevil na jaře v severní Itálii, kde došly ventilátory?

Vyloučit není možno nic. Pokud by nikdo nedodržoval žádná opatření a my bychom se dostali na trajektorii s reprodukčním číslem 2 a víc, tak je logické, že za nějaký čas by se to mohlo dostat na hodnoty, které by žádný zdravotnický systém nemohl zabezpečit. Já ale předpokládám, že na tyto hodnoty se nedostaneme. To bychom se už nyní museli pohybovat na šesti tisících nakažených denně, a to se neděje.

Možná se to neděje proto, že tolik vzorků zkrátka nestíháme otestovat? V populaci je nakažených určitě více.

V populaci je nakažených určitě mnohem více. Je to možné spočítat z poměru pozitivity testů, ta se ale v čase nemění tak rychle, aby to znamenalo takový skokový nárůst.

Zaznamenali jste, že by se někdo koronavirem nakazil od jarní vlny podruhé?

V našich podmínkách takový důkaz není a ve světě jich je žalostně málo. V řadě případů se spekulovalo, zda to není reaktivace procesů, které v organismu probíhaly. Tvrdí se, že kdo toto onemocnění prodělá, je imunní minimálně po dobu tří měsíců, ale spíš v pásmu tří až šesti měsíců. Po tuto dobu by nemělo dojít k reinfekci, po ní už to vyloučeno není.

Od začátku března už uplynulo více než šest měsíců. Neznamená to, že imunita může být i delší?

To teoreticky znamenat může, ale nedá se říci, že to stoprocentně prokážeme tím, že k tomu případu nedošlo. Museli bychom ho reálně vidět, testovat, zjistit, že se nakazil a musela by na to být kontrolovaná studie. Zatím máme pouze dojmy, toto pravidlo bylo stanoveno, ale není ověřeno.

Mluvil jste o tom, že světlo na konci tunelu je vakcína. Zatím není žádná k dispozici, ale o její vývoj se snaží mnoho států a společností. Je nějaká, která se podle vás vyvíjí slibně?

Zatím na mě dělá dobrý dojem americká vakcína Novawax z hlediska reakcí, které jsou velmi nízké, a technologie na bázi proteinů. Mohl by to být kandidát, který splní veškeré náležitosti a bude registrován. Dalších kandidátů je celá řada, ale že tam jsou nástrahy, je vidět z klinického testování vakcíny Astra-Zeneca, která v tuto chvíli byla pozastavena kvůli komplikacím.

Očkovací látku vyvíjí i český tým v IKEMu, jaké jí dáváte šance?

Byl jsem na zdravotním výboru seznámen s tím, co proběhlo ve fázi preklinických zkoušek, a tragédie to nebyla. Proběhl vcelku regulérní výzkum, kdy připravili kandidátní vakcínu. Uvidíme, jak bude tato kandidátní vakcína posouzena. Zadám to nezávislým odborníkům, aby posoudili, zda má smysl pokračovat ve druhé fázi, která je výrazně finančně nákladnější. Náhled na to bude nejen vědecký, jestli vakcína může fungovat, ale hlavně z toho úhlu pohledu, zda je to ekonomické. Vakcín vznikne určitě celá řada, trh jimi bude zaplaven a jde o to, zda bychom byli schopni cenově konkurovat s látkou, která přichází podstatně později.

V ČR bude chybět i vakcína proti chřipce, na mnoho lidí, co by ji potřebovali, se zřejmě nedostane.

Vakcína proti chřipce se vyrábí v nějakých objemech. U nás byla dlouhodobě proočkovanost jen šest procent, to znamená, že se sem navezlo zhruba šest set tisíc dávek. V uplynulém roce se ale situace změnila, bylo jich tu přibližně sedm set tisíc. Stále je ale proočkovanost nízká. Meziročně není v lidských silách zabezpečit více vakcíny. Letos se povedlo navýšit kapacitu vakcín na 870 tisíc a možná dojde na jeden milion, rozhodně to ale nejsou počty, které by stačily pro všechny rizikové skupiny. Stejný nápad měly ostatní země v Evropě, požadavky jsou velké.

Brzy budou podle vás k dispozici LAMP testy, které jsou rychlejší. Podle vývojáře Václava Navrátila ze společnosti Diana Biotechnologies ale u LAMP testů může hrozit falešná pozitivita.

Tyto testy byly validovány, a shoda s klasickými PCR testy byla 97%. To je pro mě dostatečně vysoká hodnota. Když to vezmeme prakticky, tak v populaci může unikat minimálně třetina pozitivních při trasování a vyšetřování, a tři procenta rozdílu nehrají roli vzhledem k tomu, že bychom měli výrazně vyšší testovou kapacitu.

Kdy jste poprvé dostal od premiéra Andreje Babiše nabídku vést ministerstvo zdravotnictví? Rozmýšlel jste se dlouho?

To bylo až během víkendu. Pak to šlo extrémně rychle a rozmýšlel jsem se velmi krátce. Uvědomil jsem si, že to těžko mohu odmítnout. Vzhledem k situaci, která tu je, nešlo uprchnout z boje, tak jsem to akceptoval a beru to jako misi, která je hodně vázána na současnou epidemii.

Zdroj: novinky.cz

Přejít nahoru