Po stanici metra se pohyboval bez roušky, opakovaně neuposlechl výzvy strážníků a opustit prostory metra také nechtěl

Muž bez zakrytých dýchacích cest se pohyboval v prostoru metra.

Na výzvy strážníků k jejich zakrytí a prokázání totožnosti nereagoval. Navíc agresivně gestikuloval.

Během dalších více něž pěti minut neuposlechl jakékoliv zákonné výzvy zakročujících strážníků. To ani poté, co byla použita opakovaná výzva s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. Skončil s pouty na rukou.

Na nástupišti stanice metra Florenc si hlídka všimla muže, který neměl zakryté dýchací cesty. Vyzvala ho k nápravě nebo opuštění prostor metra. Muž nereagoval, mával před hlídkou jízdenkou a pak si sedl na lavičku mezi ostatní cestující, kteří se proti tomu silně ohrazovali. Během více než pětiminutového jednání neuposlechl žádné ze zákonných výzev zakročujících strážníků.

V okamžiku, kdy začal stupňovat svoji agresivitu, nezbylo, než použít donucovacích prostředků v podobě hmatů a chvatů. Nakonec došlo také k přiložení pout. Poté, co se hlídka přesvědčila, zda muž není ozbrojen, byl předveden na místní oddělení Policie ČR. Přestupkovým jednáním dotyčného se bude následně zabývat správní orgán.

Zdroj: tydenikpolicie.cz

Přejít nahoru