Plaga: Školy chci otevřít co nejdřív

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v rozhovoru pro Právo popsal okolnosti, za kterých se budou moci žáci vrátit do škol.

Nyní máme podle ministerstva zdravotnictví reprodukční číslo R na úrovni 1,5, což znamená, že každý infikovaný nakazí v průměru 1,5 další osoby. Jestliže se za těchto okolností zavírají školy, jak by se mělo ono R snížit, aby se 2. listopadu vrátily do škol alespoň děti prvního stupně?

Celou dobu se bavíme o tom, že teď je tady nějaká sada opatření a ta má vést ke snížení reprodukčního čísla. A zatímco ministerstvo zdravotnictví stanovilo u všech ostatních stupňů vzdělávání, že hranicí pro návrat je R 0,8, tak v případě prvního stupně hranice stanovena nebyla.

Ale zodpovědně říkám, že kdyby se R ze současných 1,5, kdy zavíráme plošně školy, nesnížilo, ba dokonce zvýšilo, tak se bude celá společnost nacházet v situaci, kdy bychom řešili jiné otázky, než je návrat prvního stupně.

To bychom tu měli podle modelových dat totální kolaps zdravotního systému, anebo lockdown, ať už řízený, nebo přirozený, protože by bylo vypnuto příliš mnoho lidí. A každý den by přibývala spousta tisíc covid pozitivních pacientů.

Jinými slovy, pokud by se zavíraly továrny a sháněla mrazicí auta, byla by řeč o otvírání škol nadbytečná?

Jsem optimista. Proto jsem na všechny z nás apeloval, abychom omezili sociální kontakt, protože to je cesta ke zkrocení pandemie a reprodukčního čísla. Pokud se ho podaří snížit, tak se mohou vrátit první stupně, ale když se dostaneme k hodnotě 0,8, tak by se měly vrátit i druhé stupně ZŠ. Co nejrychleji se také musí obnovit praktická výuka na středních školách a výuka závěrečných ročníků. Nechci zapomenout ani na první stupně vysokých škol.

Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se všichni vrátili k prezenční výuce, protože distanční výuka je dobrým doplňkem, ale nemůže nahradit prezenční vzdělávání.
Ve všech strategiích, které ve světě fungují, se vzhledem k významu vzdělávání školy zavírají jako poslední a musejí se vracet do toho provozu jako první. Takové jsou strategie vyspělých zemí. Ztráty ze vzdělávání nejsou sice na první pohled vidět, ale jsou vysoké. Je to nejnákladnější opatření a ty ztráty jsou dlouhodobé a dotýkají se všech, kdo v nich působí – žáků a učitelů.

Je vůbec možné, aby se R během tří týdnů nestlačilo, máme-li omezeno shromažďování na šest osob, zavřené školy a hospody?

Toto stlačení volnočasových aktivit společně s omezením sociálních kontaktů, které vyplývá i z uzavření škol, by mělo být klíčovým faktorem, který pomůže snížit R tak, abychom se mohli vrátit k prezenční výuce. Neumím si představit, že by tato opatření nezafungovala, protože jsou poměrně hodně přísná, byť nepříjemná a zasahují do života každého z nás.

Jsou základní školy už plně vybaveny počítačovou technikou?

Situace se výrazně zlepšila už během léta. Podpořili jsme školy ještě částkou 1,3 miliardy korun na nákup techniky a posílením rozpočtů. V řadě škol se podařilo technické vybavení doplnit. Samozřejmě zaznamenal jsem i případy, kdy dodavatelské firmy kvůli výpadku v Číně nejsou schopny splnit termíny všech dodávek na školách. Ale tam, kde dodavatelé měli počítače, tak dokázali školy dovybavit.

Takže ty výpadky dětí ze systému vzdělávání už nebudou v takové míře jako na jaře? I třeba díky zákonu, který ukládá distanční výuku za povinnou?

Distanční vzdělávání neznamená online vzdělávání. Může to být kombinace s jinými prvky. Základní pokyn v naší metodice, který dobře fungoval i na jaře, je zmapování situace v rodině a nastavení vzdělávacího mixu online výuky a jiných forem.

Záleží nejen na vybavení školy, ale i na vybavení v rodině žáka. V rámci 1,3 miliardy jsme kalkulovali pětinu prostředků na pořízení techniky, která se má půjčovat žákům, kteří jsou nejen sociálně slabší, ale i těm, kteří mají nějakou aktuální potřebu. Ta situace by předpokládám měla být lepší než na jaře.

Asi jste zaznamenal, že mnozí učitelé nečekali na uzavření škol a začali už během září narychlo sypat písemky a zkoušení, aby měli podklady pro klasifikaci. Nicméně právě toto jste nedoporučoval. Jak to bude vypadat nyní v distanční výuce, když je povinná?

Jsem rád, že to doporučení v prvním měsíci se věnovat opakování a neznámkovat bylo na mnoha školách vyslyšeno. Ale ano, nechovaly se takto všechny školy a některé hned najely na klasifikační systém, aby získaly narychlo známky.

V této situaci, kdy je distanční výuka povinná, klasifikace může probíhat, ale je velmi důležité mít empatii k situaci v rodině žáků. Pokud jsem doporučoval formativní hodnocení a úplně netlačit na pilu, co se týká klasického vzdělávání, tak pro tu distanční výuku platí totéž co na jaře. Známkovat se může, ale opravdu bych se přimlouval být opravdu empatický. A to nejen na straně učitele, ale i na straně rodičů směrem ke školám.

Zdroj: právo, novinky.cz

Přejít nahoru