Ošetřovné při zavření školy bude už jen na 9 dnů

Zhoršená epidemiologická situace znervózňuje i řadu rodičů, kteří se obávají toho, co by dělali, kdyby se opět zavřela škola či školka, kam chodí jejich děti, nebo pokud by potomkům byla nařízena karanténa.

Podmínky pro ošetřovné sice nadále umožňují, aby zaměstnanci dávku v takovém případě čerpali, ale už podle původních zákonných pravidel, tedy na dítě pouze do deseti let věku a nejvýš na devět kalendářních dnů. Samoživitelé ho mohou pobírat až 16 dnů. Dávka činí 60 procent základu příjmu.

Na jaře stát doplácel kvůli zavřeným školám a školkám mimořádně ošetřovné lidem s dětmi až do 13 let. Za březen to ještě bylo standardních 60 procent denního vyměřovacího základu, od dubna až do konce června pak už 80 procent. Živnostníci na ošetřovné nemají ze zákona nárok, ministerstvo průmyslu ale poskytlo podporu i jim. Do konce března dostá­valy OSVČ s dětmi mladšími 13 let za každý den 424 korun, od dubna pak 500 korun.

Situaci by na podzim mohl zkomplikovat i fakt, že mnoho lidí už také nebude mít žádnou dovolenou, kterou by mohli k hlídání menších dětí využít. Některé podniky, jako například strojírenská a metalurgická firma Ždas, už na jaře svým zaměstnancům kvůli koronaviru nařizovaly, aby si dovolenou vybrali.

„Podmínky pro čerpání ošetřovného se od 1. července vrátily do původního stavu s tím, že ošetřovné zaměstnanci náleží i v případě, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení nebo dítěti byla nařízena karanténa,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jan Brodský.

Úvahy o opětovném rozšíření ošetřovného ale zatím nejsou na pořadu dne. „Podmínky, za kterých se ošetřovné čerpalo během uzavření škol v uplynu­lém školním roce, vyplývaly ze zvlášť přijaté speciální úpravy a byly takto nastaveny pouze do 30. června 2020,“ dodal mluvčí.

Za dobu trvání mimořádných opatření Česká správa sociálního zabezpečení eviduje 312 738 žádostí o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení. O ošetřovné mělo každý měsíc zájem kolem 70 tisíc podnikatelů. Ministerstvo financí koncem června uvedlo, že prodloužení a zvýšení ošetřovného u zaměstnanců a ošetřovné OSVČ vyšly stát celkem na 15,4 miliardy korun.

V případě, že by se ve školách objevila nákaza koronavirem, o uzavření školy nebo jednotlivých tříd by měla vždy rozhodovat příslušná krajská hygienická stanice. Opatření by měla být pouze lokální, k plošnému zavření škol by dojít nemělo. Hygienická opatření či upravený režim jídelen budou podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) směřovat k tomu, aby nebylo nutné zavírat celé školy, ale spíše jen jednotlivé třídy.

Karanténa je čtrnáctidenní, pokud by se ale nákaza v dané škole objevila opakovaně, děti by patrně musely být doma i delší dobu. Rodiče by každopádně měli počítat s tím, že v případě zavření školy či třídy nebo kvůli nařízení karantény se může opakovat jarní scénář s domácí školou.

Opatření proti koronaviru, která by měly školy dodržovat v novém školním roce, zřejmě ministerstvo školství do začátku září ještě upřesní. Na jaře se učitelé a ředitelé škol snažili se s nastalou situací poprat, ale stát jim v tom podle mnoha rodičů příliš nepomohl. Zatímco na některých školách probíhala online výuka intenzivně a bez problémů, na jiných byla až do konce června spíše nahodilá a chaotická.
Zdroj: novinky.cz
Přejít nahoru