Návrat žáků základních škol bude komplikovaný, zoufají si ředitelé

Deváťáci se do škol vracejí v pondělí, žáci prvního stupně 25. května. Pro ředitele je návrat dětí do školních lavic organizačně náročný. Musejí zajistit dostatek tříd pro výuku, bojují také s nedostatkem pedagogů. Učitelé totiž budou dál zajišťovat online výuku těch, kteří do školy nepřijdou, protože návrat dětí k běžnému režimu je zatím dobrovolný.

Nástup deváťáků je pro školy jednodušší, než návrat žáků prvního stupně. „Bude to pro nás trochu průzkum, jak to funguje. Už teď víme, že do školy zdaleka nenastoupí všichni žáci devátých tříd. Výuka se bude zaměřovat na přijímací řízení na střední školy. Část studentů už je přijatá na učňovský obor a nepotřebují se dál připravovat,“ konstatoval Vladimír Ochmanský, ředitel základní školy v Boskovicích.

Restriktivní opatření, která podmiňují provoz základních škol, mohou být pro děti z prvního stupně víc stresující než výuka doma, obává se ředitelka liberecké ZŠ Husova Blanka Lukeš Reindlová.

„Nedovedu si představit, jakým způsobem budou děti fungovat. Myslím si, že to pro ně bude víc stresující než doma. Budou svázáni daleko náročnějšími podmínkami, než jaké musejí dodržovat v rámci domácího vzdělávání,“ říká ředitelka. Některé školy například požadují povinné nošení roušek i ve třídách, což podle ministerstva není nutné.

Nepovinná výuka

  • Návrat žáků devátých ročníků základních škol od 11. května i žáků prvního stupně od 25. května je dobrovolný. Školy musí zároveň s dodržováním přísných hygienických opatření při výuce udržovat i distanční výuku pro ty žáky, kteří zůstanou doma.
  • Výuka a režim ve školách by se měly řídit podle manuálu, kterým ministerstvo školství nastavilo podmínky pro částečný návrat dětí do tříd.
  • Školní docházka zatím nebude povinná. S dětmi, které se nezapojí nebo jsou na druhém stupni, bude výuka pokračovat on-line, jako dosud. Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát jejich ředitelům vědět – v případě žáků prvního stupně do 18. května a u žáků devátých ročníků to bylo do 7. května.

Školy se potýkají s nedostatkem prostor i personálu.

„Máme na prvním stupni 520 žáků, což by znamenalo až 30 skupin po 15 dětech. Když navíc začnou do školy chodit deváté ročníky, netuším, kam bychom je dali. Škola není nafukovací,“ řekl ředitel Zdeněk Černošek ze základní školy Vejrostova v Brně.

Některé školy se obracejí s prosbou o výpomoc na pedagogické fakulty. To by znamenalo, že děti nebude učit jejich třídní učitel či učitelka. Někteří rodiče tuto možnost podle ředitelů striktně odmítají a své děti raději ponechají doma. 

Ředitel 1. základní školy v Plzni Radek Dolenský uvedl, že pokud by přišly všechny děti, potřebovali by 50 tříd. I s deváťáky by byly obsazeny všechny místnosti včetně odborných učeben a družiny. „Nejsme si úplně jistí, jestli to zvládneme, protože se doporučuje, aby se ve skupině učitel neměnil. Což, myslím, není reálné,“ uvedl Dolenský.

Některé školy spojí ročníky. „Očekáváme účast kolem 40 procent, takže 15 dětí na skupinu problém nebude. Jenom nejspíš budeme řešit spojení tříd napříč ročníky, spojí se třeba první a druhá třída,“ řekl místostarosta a ředitel ZŠ Třebovská v Ústí nad Orlicí Pavel Svatoš.

Učitelé musí zajišťovat i online výuku pro žáky, kteří zůstanou doma. „Ředitelky našich základních škol se kloní k tomu, že ve třídě nebude kmenový učitel, ale využijí se asistenti nebo jiní učitelé, aby třídní pedagog mohl zajišťovat i nadále elektronickou výuku,“ řekla náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará (ProMOST). To se řadě rodičů nelíbí. 

Zdroj: idnes.cz

Přejít nahoru