Nákaz v rodině a v práci podle ÚZIS ubylo, víc je jich ve škole

Podíl přenosu covidu-19 v rodině a v práci mezi červencem a srpnem klesl, vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která má ČTK k dispozici. Další pokles naznačují i data za září. Lenka Svobodová z oddělení komunikace ústavu ale upozornila na to, že na jejich interpretaci je zatím brzy. Asi třetina případů k 19. září nemá uvedené místo nákazy. Souviset to může i s vysokým počtem případů a vytížeností krajských hygienických stanic. Od začátku epidemie se 36 procent lidí nakazilo v práci a čtvrtina v rodině.

Při interpretaci uvedených dat je nutné brát v potaz zpoždění týden až 14 dní mezi skutečnou dobou nákazy a diagnostikováním uvedeného případu,” uvedla Svobodová. U některých osob může být uvedeno více pravděpodobných míst nákazy.

ÚZIS rozděluje místa nákazy do devíti hlavních kategorií, které jsou pracoviště, rodina, domácnost a volný čas, školství, zdravotnické zařízení, sociální zařízení, sporty či aktivní odpočinek, společenské a hromadné akce, dovolená a importované nákazy. Ostatní zdroje jsou zařazené mezi “jiné”. Jejich podíl se pohybuje od 46 a 47 procent v březnu a dubnu až po více než 73 procent v červnu. Nezjištěných nákaz bylo většinu měsíců do 4,5 procenta, na počátku epidemie v březnu jen procento.

Podíly nákaz odpovídají tomu, jak byla v Česku přijímána a zase uvolňována opatření, která měla šíření nákazy bránit. V březnu se v práci nakazila skoro polovina lidí (48,9 procenta), v dubnu, kdy velká část lidí pracovala z domova, podíl klesl na 41,5 procenta. V dalších dvou měsících spolu s uvolňování rostl, v květnu na 53,8 procenta a v červnu na 62,6 procenta. O prázdninách začalo nových případů přibývat, ale lidé kvůli dovoleným nebyli tak často v práci. V červenci tak podíl klesl na 44,8 procenta a v srpnu dál na 38,9 procenta. Dílčí data za září pak uvádějí 27,4 procenta.

Dlouhodobě zhruba třetinu nákaz tvoří přenosy v domácnosti a rodině. Výrazně nižší podíl (25,1 procenta) byl v červnu. Mezi červencem a srpnem podíl klesl z 34,7 procenta na 30,6 procenta. V září je podle prozatímních dat výrazně nižší, asi 18,3 procenta.

Školy byly uzavřené od 11. března, postupně začaly otevírat od dubna pro vysokoškoláky, v květnu se pak mohli přidat studenti posledních ročníků středních škol a na konci měsíce také děti z prvního stupně základních. Ve všech měsících epidemie tak bylo nakažených ve školství alespoň 5,8 procenta (srpen). V červnu po obnově výuky bylo nákaz souvisejících se školstvím devět procent, zářijová nekompletní data ukazují 13,6 procenta.

Ze zahraničí si nákazu přivezlo v březnu téměř 16 procent nakažených, v té době šlo o importy hlavně z Itálie nebo Rakouska, často související s lyžařskými dovolenými. V době omezeného cestování v dubnu až červnu tvořily importy zhruba čtyři procenta nákaz. V letních měsících se podíl zvýšil, v červenci na 5,8 procenta a v srpnu na 9,7 procenta. Od začátku epidemie se nakazilo v zahraničí zhruba 2300 lidí, tedy pět procent. Podíl nákaz na domácí dovolené byl většinu měsíců velmi nízký, nejvyšší v srpnu (4,6 procenta).

Velmi nízké jsou podle ÚZIS také podíly nákaz související s hromadnými a společenskými akcemi, sportem nebo aktivním trávením volného času. Na akcích, které byly ale velkou část jara zakázané a pořád se na ně vztahují jistá omezení, se od začátku epidemie nakazilo 796 lidí, což činí asi 1,8 procenta. Stejné procento uvádí ÚZIS i u sportu, nakažených bylo 817.

Podíl nákaz ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb se daří od dubna snižovat a dále držet na nízké úrovni. V dubnu souviselo se zdravotnictvím více než 12 procent nákaz a se sociálními službami přes šest procent. V té době se nejvíc objevovala celá nemocniční oddělení nebo domovy pro seniory s desítkami nakažených. V absolutních počtech bylo ale případů podobně jako za září, protože celkově se v dubnu nakazilo jen 4300 lidí. Ve zdravotnických zařízeních to bylo 525 nakažených, v sociálních službách 281 a v září je to 304 a 225.

Pravděpodobné místo nákazy novým typem koronaviru:

03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/202 08/2020 09/2020(do 19.9.)*

 

Celkem
Počet případů 3290 4319 1510 2372 4154 7077 22.316 45.429
Neznámé 1 % 2,2 % 4,5 % 4,3 % 2,3 % 4,1 % 32,5 % 17,6 % (7932)
Pracoviště 48,9 % 41,5 % 53,8 % 62,6 % 44,8 % 38,9 % 27,4 % 36,5 % (16.429)
Domácnost 33,1 % 34,4 % 32,6 % 25,1 % 34,7 % 30,6 % 18,3 % 25,2 %(11.352)

 

Školství 8,4 % 7,2 % 6,4 % 6,3 % 9,0 % 5,8 % 13,6 % 10,4 % (4665)
Import 15,8 % 3,5 % 4,1 % 4,1 % 5,8 % 9,7 % 2,3 % 5,1 % (2280) 

 

Zdrav. zařízení 4 % 12,2 % 6,7 % 3,4 % 2,3 % 2,7 % 1,4 % 3,2 % (1422)
Zařízení soc. péče 3,6 % 6,5 % 0,9 % 4,3 % 2 % 1,8 % 1 % 2,1 % (949)
Sport nebo aktivní odpočinek 0,8 % 1 % 3,2 % 3,6 % 1,7 % 1,8 % (817)
Hromadná/společen. akce 0,3 % 1,5 % 0,3 % 2,6 % 3,6 % 1,8 % 1,8 % (796)
Dovolená 0,4 % 0 % 0 % 1,6 % 4,6 % 1,1 % 1,5 % (664)
Jiné 41,7 % 46,4 % 60,7 % 73,5 % 67,9% 61 % 32,3 % 45,6 % (20.553)

 

zdroj: ÚZIS, čtk

*data se doplňují i zhruba 14 dní zpětně

Přejít nahoru