Mají rodiče právo poslat dítě do školy i bez testu? Takhle to vidí odborníci

Mnozí rodiče v současné chvíli řeší zásadní dilema. Návrat dětí do lavic, který má přijít již příští týden, sice vítají, nelíbí se jim ale povinné testování jejich dětí. Nabízí se tak otázka, zda mohou odmítnout a přesto trvat na tom, aby jejich dítě mohlo chodit do školy na základě práva na vzdělání. Podle ústavních právníků současná epidemická situace tuto podmínku vyžaduje, je totiž v zájmu ochrany veřejného zdraví.

Už v pondělí 12. dubna se otevřou školy, do lavic se vrátí žáci prvního stupně, návrat čeká i předškoláky. Přestože na tuto chvíli čekala snad většina rodičů, podmínka znovuzavedení prezenční výuky je mnohým z nich proti srsti. V anketě TV Nova (v tomto článku) se z více než 6,5 tisíce hlasujících čtenářů 5,8 tisíce vyjádřilo, že své dítě testovat nenechají.

Mohou rodiče vymáhat právo na vzdělání, aniž by jejich děti musely podstupovat testy? “Záleží na dané situaci a posouzení epidemického rizika. Kdyby žádná epidemie v populaci nebyla, tak pak pochopitelně, když řeknete, že dítě pustíte do školy jen s testem, to bude působit svévolně. Právo na vzdělání pak bude převyšovat,” vysvětlil ústavní právník Jan Kysela.

Když je ta epidemická situace ale nedobrá, nedá se říct, že testování je svévolné. Spíš je to opatření, které posiluje možnost domoci se práva na vzdělání. V tuhle konkrétní chvíli mi připadá, že to testování není svévolné,” myslí si. Ačkoliv se totiž epidemický stav v Česku lepší, situace stále není zcela příznivá.

Testování žáků má oporu v zákoně o ochraně veřejného zdraví, na který ministerstvo zdravotnictví v mimořádném nařízení odkazuje. Opatření je vnímáno jako předcházení rizika dalšího šíření koronaviru, a je tudíž podmínkou postupného návratu do škol.

“Chápu to tak, že je-li jedinou šancí, jak školy otevřít, testování, tak je to jiná situace, než kdybychom mohli školy bez dalších opatření otevřít a někdo by svévolně doplnil další prvky, mezi které by patřilo i to testování,” řekl Kysela.

Otázkou také je, zda je kvalita distanční výuky taková, aby obstála ve srovnání s výukou prezenční. “Pokud není úplně plnohodnotná a snažíme se zajistit plnohodnotnou výuku otevřením škol, což při současných číslech nelze jinak než splněním těchto podmínek, tak se mi nezdá, že se tu rýsuje zřetelný konflikt. Nedá se říct, že proti sobě stojí právo na vzdělání a povinné testování. V tuto chvíli se mi zdá, že je to akceptovatelná podmínka realizace práva na vzdělání ve vyšší kvalitě, než kterou nabízí distanční vzdělávání,” dodal.

Kdybychom se podle něj za pár týdnů posunuli do lepších čísel, pak by mohlo být povinné testování chápané jako nadbytečné. V takovém případě by se od něj mělo odstoupit.

Podobně na problematiku nahlíží i ústavní právník Aleš Gerloch. “Dočasně se nastaví podmínky, které mají epidemický význam,” vyjádřil se pro TN.cz. Odkazuje na situaci před pár lety, kdy se řešila otázka povinného očkování v mateřských školách. “Ústavní soud tehdy konstatoval, že pokud nejsou nějaké zdravotní důvody, kvůli kterým dítě nemůže být očkováno, tak tu povinnost lze uložit,” objasnil.

 

Aktuální stav je podle něj obdobný. “Navíc tady jde jenom o testování. Nejde tu podle mě o nějaký škodlivý zákrok. Na rozdíl od očkování je to daleko slabší zásah do integrity člověka. Je to možná mírně obtěžující, ale není to zdraví ohrožující. Takže tu asi chybí legitimní důvod k dožadování se něčeho takového,” míní Gerloch.

V tomto smyslu tedy podle něj zákon o ochraně veřejného zdraví stojí nad právem na (prezenční) vzdělání. “Při poměřování bude v aktuální situaci mít přednost ta ochrana zdraví. Respektive bych to formuloval jako právo na zabezpečení výkonu práva na vzdělání při respektu k epidemickým podmínkám, ve kterých probíhá,” doplnil odborník.

 

K problematice se vyjádřilo také ministerstvo školství (MŠMT). “Dítě ani rodič tím, že odmítnou testování, neporuší právní předpisy, nespáchají tedy trestný čin ani přestupek. Jak již bylo uvedeno, důsledkem odmítnutí testování bude nemožnost účasti dítěte na prezenčním vzdělávání ve škole,” uvedlo MŠMT.

Pokud by se rodiče přesto domáhali toho, aby se dítě bez testu ve škole vzdělávalo, škola to podle MŠMT nesmí umožnit. “Pokud by v krajním případě došlo k fyzické konfrontaci nebo pokud by se například rodič snažil vymoci si vstup dítěte do školy fyzickou silou, škola přivolá policii. V takovém případě by se mohlo ze strany rodiče jednat o protiprávní jednání, například o přestupek proti občanskému soužití,” upřesnilo ministerstvo. Podrobnosti najdete zde na stránkách ministerstva.

Zdroj: tn.cz

Přejít nahoru