Česko prověřuje osm úmrtí po vakcíně proti covidu. Lidé hlásí vážné nežádoucí účinky

Úmrtí, u nichž úřady prověřují souvislost s očkováním proti covidu, je už osm. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Zároveň zdůraznil, že se jedná o pouhá podezření. Zveřejnil také přehled dosavadních nežádoucích účinků, potíže zaznamenal v 996 případech.

„Očkování proti COVID-19 podstupuje velké množství lidí, včetně osob, které trpí větším množstvím nemocí najednou. V důsledku toho se mohou vyskytnout i nahlášená podezření na nežádoucí účinky, jejichž důsledkem může být úmrtí,“ upozornil SÚKL.

Všech osm hlášených úmrtí je důkladně hodnoceno v rámci Česka a následně na celoevropské úrovni farmakovigilančním výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

K úterý 23. února SÚKL přijal celkem 996 hlášení nežádoucích účinků. Všechna jsou ale pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi totiž může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti a mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány. Jedno hlášení navíc může obsahovat i více reakcí.

Jaké vedlejší účinky vakcíny lidé nahlásili?

 • Celkové příznaky a reakce v místě aplikace, tedy horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění), flu-like příznaky (připomínající chřipku), otok obličeje, pocit horka, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny po injekci – hlášeno 507
 • Neurologické příznaky, například bolest hlavy, parestézie, mravenčení, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, ospalost, snížená citlivost, obrna lícního nervu, migréna, narušení chuti – hlášeno 279
 • Ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí, například bolest svalů, kloubů, bolest v končetině, bolest zad, svalová slabost, ztuhlost, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje – hlášeno 252
 • Ovlivnění trávicí soustavy, například nevolnost, zvracení, průjem, parestézie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, obtížné polykání – hlášeno 150
 • Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkoží, například vyrážka, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivka, bolestivost kůže – hlášeno 105
 • Ovlivnění krevního a lymfatického systému, zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin – hlášeno 82
 • Problémy dýchací soustavy, například dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, výtok z nosu, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu – hlášeno 65
 • Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému, například chladné okrajové části končetin, zvýšení a snížení krevního tlaku, nával horka, kolaps, bledost, kolaps – hlášeno 43
 • Ovlivnění ucha a labyrintu, například závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha – hlášeno 38
 • Oční příznaky – například bolest oka, rozmazané vidění, podráždění oka, světloplachost – hlášeno 33
 • Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systému, například zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce – hlášeno 33
 • Infekce, například infekce COVID-19, rýma, pneumonie způsobená virem SARS-CoV-2, Herpes zoster – hlášeno 29
 • Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systému, například přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce – hlášeno 28
 • Psychiatrické příznaky, například neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatie, zmatenost – hlášeno 23
 • Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismu, například zvýšená hladina cukru, snížení chuti k jídlu – hlášeno 18
 • Vyšetření, například pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2, zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak – hlášeno 11
 • Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsu, například gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace – hlášeno 6
 • Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cest, například bolest močového měchýře, zánět močových cest – hlášeno 4

SÚKL zároveň upozorňuje, že žádná vakcína proti jakémukoli onemocnění nechrání stoprocentně, tedy ani vakcíny proti COVID-19 neposkytují absolutní ochranu před infekcí SARS-CoV-2. Navíc maximální možná ochrana těmito vakcínami nastává až s určitým odstupem po druhé dávce, takže onemocnění po první dávce či krátce po druhé dávce může běžně nastat. Žádná z vakcín proti COVID-19 však sama o sobě onemocnění nemůže způsobit.

Zdroj: Prima CNN

Přejít nahoru