Češi odloží roušky. Od července budou povinné jen v lokálních ohniscích

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek ráno informovalo o tom, jak se budou v následujících týdnech dál uvolňovat opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Většina z restrikcí sice byla vzhledem k příznivé epidemiologické situaci zrušena již v minulých týdnech, některé však stále přetrvávají.

Shodli jsme se v rámci epidemiologické skupiny na finálním rozvolnění plošných opatření. Chceme přejít od plošných omezení k doporučení, a to hlavně na lokální úrovni, a k individuální odpovědnosti každého z nás,” uvedl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že koronavirus je stále přítomný a nikam nezmizel.

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci navýšilo ministerstvo zdravotnictví od 22. června maximální počet účastníků hromadných akcí z 500 na 1000 osob. V případě stavebně oddělených sektorů může být účastníků až 2500, těchto sektorů však prozatím nemůže být více než pět. Od prvního září by počet sektorů mohl být navýšen na deset.

“Na jednom místě může být maximálně tisíc účastníků, u hromadných akcí povolujeme limit aplikovatelný v různých sektorech, nanejvýš v pěti. Mohou být odděleny stavebně, ale i funkčním oplocením, nebo pouze velkou vzdáleností. Ty sektory musí být od sebe alespoň čtyři metry a mít vlastní vstup a zázemí,” vysvětlil vedoucí pracovní skupiny ministerstva zravotnictví k rozvolňování Rastislav Maďar.

Od stejného data bude také umožněno fungování v nákupních střediscích a povolen bude také provoz zoologických zahrad či venkovních koupališť bez limitu návštěvnosti.

Bez povinných roušek

Od července se promění i pravidla pro nošení roušek. “Pokud k prvnímu červenci zůstane většina regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitřních prostorách nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data zůstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covid-19,” popsal změny v nošení roušek od prvního července již dříve ministr zdravotnictví.

Ve školách nebude nutné nosit roušky u zkoušek již od 19. června, a to za předpokladu, že bude zachován dostatečný odstup.

Pokud by nová pravidla začala platit již dnes, roušky by nadále museli nosit lidé v Praze a na Karvinsku. “V těchto lokalitách by byla nadále zachována povinnost nosit roušky v hromadné dopravě, při vnitřních hromadných akcí, v prostorách kin a divadel či při venkovních hromadných akcích, pokud není možné zachovat dostatečný odstup,” zdůraznil Vojtěch.

Otevřeno i po 23. hodině

Od prvního července mohou zůstat restaurace a hospody otevřené i v čase od 23 hodin do šesti ráno, za současné situace by však zákaz nočního provozu stravovacích zařízení zůstal v platnosti v Praze a na Karvinsku. Těchto oblastí se nebude týkat ani další rozvolnění opatření – možnost konzumace občerstvení například v hledišti kin.

Dobrovolné budou nově rozestupy. “U restaurací, obchodních center není podmínka, aby provozovatelé aktivně bránili shlukování lidí v odstupech dvou metrů. Nadále se ale vyžaduje, aby je doporučovali – informační materiály, plakáty či náleky by nadále měly zůstat,” konstatoval epidemiolog Maďar.

Zdroj: denik.cz

Přejít nahoru