ČD mění pravidla pro cestující. Jízda bez roušky se prodraží o tisíc korun

České dráhy po medializované kauze cestující odmítající si nasadit při cestě vlakem roušku mění své smluvní přepravní podmínky. Podle nové verze bude neuposlechnutí pokynu takzvaným pověřeným zaměstnancem (většinou průvodčí) nově považováno za porušení přepravních podmínek, které má být pokutováno částkou 1000 Kč.

„Za porušení přepravních podmínek se považuje, pokud cestující neuposlechne pokyn daný mu pověřeným zaměstnancem ČD,“ doplnily nově České dráhy do svých smluvních přepravních podmínek (SPPO), jak vyplývá z posledního vydání přepravního a tarifního věstníku ministerstva dopravy.

České dráhy oficiálně odmítají uvést, že jde o reakci na cestující, která skončila s pokutou 4 600 Kč za nenasazení roušky a následné zastavení a zpoždění vlaku, několik zdrojů však deníku Zdopravy.cz potvrdilo, že právě tato událost byla pro vedení ČD klíčovým momentem pro změnu. Případ cestující v Jihomoravském kraji popsal server Manipulatori.cz.

„K úpravě nás obecně vedou množící se případy neuposlechnutí výzev vlakového personálu, a to nejen kvůli nenasazené ochraně dýchacích cest,“ řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Upozornila, že tato možnost vyplývá ze zákona o drahách. „Náš personál tak bude mít v případě neuposlechnutí pokynů oporu v SPPO, a to včetně možnosti vystavit cestujícím přirážku. Ta bude stejná jako v případě jakýchkoliv jiných porušení přepravních podmínek,“ dodala Novotná.

Jejich kompletní seznam je pod bodem 144 v SPPO. Platí u nich pokuta 1000 korun, která je snížena na 400 Kč při zaplacení do 14 dnů.

Podle Novotné nejde o zvýšení pravomocí průvodčích. „V přepravních podmínkách jsme dosud měli zapracován mírnější postup, a to: upozornění – neuposlechnutí – vyloučení z přepravy – při neuposlechnutí přivolání policie. Dnes do celé záležitosti v duchu zákona o dráhách vstupuje ona přirážka a postup je: upozornění – neuposlechnutí – přirážka – nezaplacení – vyloučení z přepravy – při neuposlechnutí přivolání policie,“ upřesnila Novotná.

Bez roušky vyloučení z přepravy, nebo pokuta

Ostatní dopravci možnost pokutování za cestu bez roušky mají také. „Každou takovou situaci nejprve řešíme domluvou a uděláme maximum pro to, abychom se s cestujícími domluvili. Zatím nebyly v tomto ohledu žádné problémy či vyhrocené situace. Nicméně v krajním případě, pokud by to cestující přes veškerou snahu odmítl respektovat a nevztahovala se na něj výjimka, tak by to mohlo vést až k vyloučení z přepravy,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Leo Express na povinnost nošení roušek upozorňuje informačními tabulemi a palubním hlášením, roušky jsou na palubě k dispozici zdarma.

„V případě, že si cestující odmítne přes výzvy palubního personálu roušku nasadit, může mu být udělena pokuta ve výši 1000 korun. Pokud si roušku nenasadí ani přes další upozornění, je přivolána policie a cestující je v zájmu dalších pasažérů vyloučen z přepravy. V těchto i jiných situacích jsou cestující povinni uposlechnout pokynů palubního personálu. Ve většině případů ale postačí pouhá domluva,“ řekl mluvčí Leo Express Emil Sedlařík.

U Arrivy mají cestující povinnost řídit se pokyny pověřené osoby, a to i z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. „Pokud některý z cestujících nemá nebo si zapomene nasadit roušku, řešíme situaci domluvou a prosbou o respektování tohoto nařízení. Zatím jsme žádné zásadní potíže neměli,“ podotkl mluvčí Arrivy Jan Holub.

Zdroj: deník.cz

Přejít nahoru